Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra ikke-godkjente virksomheter

virke

Regjeringen la nylig frem et forslag om å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Virke Servicehandel mener godkjenningsordningen kan bidra til å redusere det svarte markedet for bilvask med flere hundre millioner kroner per år.

Det svarte markedet for bilvask er ifølge en fersk beregning gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse Bil anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år.

I forlengelsen av en tilsynsaksjon rettet mot 37 bilvask/bilpleievirksomheter i hovedstadsområdet, konkluderte A-krimsenteret i Oslo og Akershus nylig med at utfordringene knyttet til skatte- og avgiftsunndragelser, trygdebedragerier, brudd på arbeidsmiljøbestemmelser og ulovlig arbeid fortsatt er sterkt til stede i bilpleiebransjen selv om næringen har blitt hyppig kontrollert de siste årene.

Lanserer nytt tiltak i kampen mot useriøse aktører
På ettermiddagen 21.desember offentliggjorde Arbeids- og sosialdepartementet at de ønsker å styrke kampen mot useriøse aktører i markedet for bilvask gjennom å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Ordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr helt eller delvis manuelt utført renhold av biler og andre kjøretøy skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Les også:  Smarte råd til katteeiere i ferien

For å bli godkjent må virksomheten oppfylle bestemte krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. I tillegg må virksomheten kunne dokumentere at det foreligger gyldig utslippstillatelse, og at systemet for rensing av oljeholdig avløpsvann jevnlig kontrolleres av et godkjent prøvetakingsselskap. Alle ansatte må ha gyldig HMS-kort.

Gjør det lett å skille seriøse fra useriøse virksomheter 
Sammen med Fellesforbundet, Norges Bilbransjeforbund, Spekter, Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen har Virke Servicehandel gjennom Bransjeprogram Bil jobbet aktivt for å få på plass en godkjenningsordning for bilvask.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman er meget fornøyd med at regjeringen nå sender et konkret forslag til godkjenningsordning på høring: 

– Regjeringens ønske om å innføre en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring innebærer at norske forbrukere og næringskunder kan bli viktige partnere i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Ordningen vil gjøre det lett å skille seriøse fra useriøse virksomheter og legger med dette til rette for at man enkelt kan styra unna useriøse aktører. Dette er bra både for den seriøse delen av bransjen og for samfunnet, sier Winkelman. 

Kan bli straffbart å kjøpe hos ikke-godkjente virksomheter 
Virke Servicehandel anslår at store deler av det svarte markedet for bilvask vil forsvinne når godkjenningsordningen er på plass, ettersom det i henhold til forskriften for ordningen er et tydelig krav at alle kjøp av denne typen tjenester skal foregå hos godkjente virksomheter.

Les også:  Smarte råd til katteeiere i ferien

–  I praksis innebærer dette at det i fremtiden kan bli straffbart å kjøpe bilvask, dekkskift og dekklagring hos ikke-godkjente virksomheter. Dette forplikter både forbrukere og næringskunder innen ulike bransjer til å sjekke om virksomheten er godkjent før de avgjør valg av sted for vask av egne kjøretøy, sier Winkelman. 

Regjeringen har satt 21.mars 2021 som siste frist for å komme med innspill til forslaget om en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.