Kan bli kanselleringer på Austbø

nfk

Nye merker i innseilingsleden til fergekaia på Austbø i Alstahaug kan gi dårligere regularitet. Fylkesdirektør Odd Inge Bardal sier det jobbes med ulike tiltak.

Innseilingsleden til fergekaia på Austbø ble utdypet i 2015 og det har vært få kanselleringer forårsaket av dybdeforholdene siden den gang. Boreal Sjø AS grunnstøtte imidlertid med en reserveferge i sommer og de har etter dette gjort en bunnkartlegging.

-Denne viser at det er noen oppstikkende steiner i innseilingen og Nordland fylkeskommune har derfor tatt kontakt med Kystverket, som har utbedringsansvar for farvannet ved alle havner og havneanlegg som har betydning for den alminnelige ferdselen, forklarer fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Utbedring av leia inn til fergekaia på Austbø ligger ikke i Kystverkets planer, men de har som et strakstiltak satt ut merker på noen av de oppstikkende steinene som vises i Boreals kartlegging.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

-Dette har gjort innseilingen mye smalere enn tidligere og Boreal har derfor gjort en ny risikovurdering for området. Den har resultert i at de ikke anløper Austbø ved vind over 12 sekundmeter fra nord og nordvest, utdyper Bardal.

Fylkesdirektør Bardal skjønner godt at reisende og beboere på Austbø har vanskelig for å forstå at dette er nødvendig, når det ikke har vært gjort noen endringer i innseilingen de senere årene.

– Vi setter sikkerheten først og tiltaket er gjort for å ivareta sikkerheten ut fra den nye kunnskapen vi har om bunnforholdene. Samtidig er bunnforholdene uendret siden 2015 og grunnstøtingen med reserveferga i sommer er den eneste uønskede hendelsen knyttet til bunnforholdene som vi kjenner til, sier fylkesdirektør Odd Inge Bardal.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

– Den nye merkingen kan imidlertid gi store konsekvenser for regulariteten og vi ser derfor på alle mulige løsninger, både for å sikre skoletransport når ferga ikke anløper Austbø, og for å bedre regulariteten, fortsetter Bardal.

For å sikre skoletransporten er Nordland fylkeskommune i dialog med Torghatten Trafikkselskap, for å vurdere mulighet for anløp av Austbø med hurtigbåt når ferga ikke kan anløpe.

-Dette er en midlertidig løsning, fram til vi får regulariteten opp igjen. Alternative løsninger er å se om merkene kan flyttes eller fjernes, eventuelt kombinert med betydelig mindre seilingsbegrensninger enn de vi nå har fått. Vi er i dialog med Boreal og Kystverket om dette, og en slik løsning kan komme på plass relativt raskt, dersom den er mulig.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Nordland fylkeskommune har også begynt forberedelser for å fjerne de oppstikkende steinene, dersom det ikke er mulig med andre løsninger.

-Men dette tar nødvendigvis noe mer tid, og er en kostbar løsning som ikke ligger inne i Nordland fylkeskommune sine budsjetter, avslutter fylkesdirektør Odd Inge Bardal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.