Jubel for regjeringens snøscooter-nei

snøscooter

Senterpartiet ønsket å fjerne avstandskravet som avgjør når du kan benytte snøscooteren til hytta. At forslaget ble nedstemt av regjeringen gleder friluftslivsorganisasjonene.

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen hindret en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark, da Senterpartiets forslag om scooterkjøring til hytter ble nedstemt i Stortinget torsdag.

Møtte motstand i Stortinget
Dagens regelverk sier at en hytteeier kan søke dispensasjon for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte hvis den ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring med snøscooter.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

I sitt forslag ønsket Senterpartiet å fjerne avstandskravet mellom brøytet bilveg og hytte. Det fikk de ikke gjennomslag for i Stortinget torsdag kveld.

– Konsekvensen hvis Senterpartiet hadde fått gjennom sitt forslag, ville medført at flere hadde anskaffet seg snøscooter, men det ville også medført en vesentlig økning i motorisert ferdsel i områder de fleste primært oppsøker for å oppleve stillhet og ro. Dette ville ha medført et økt konfliktnivå mellom ulike brukergrupper i naturen, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

– Svært glade
I stortingsdebatten torsdag gjorde klima- og miljøminster Ola Elvestuen (V) det klart at regjeringen ikke ønsker en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark.

– Vi er svært glade for at regjeringen med Venstre i spissen har lyttet til natur- og friluftsorganisasjonene, og viser at de ikke ønsker en ytterligere liberalisering av motorferdsellovverket, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

I natur- og miljøbarometeret i 2017 svarte sju av ti nordmenn at de mener at det ikke bør bli lettere å få tillatelse til å kjøre snøscooter i norsk utmark. I samme undersøkelse fremkommer det at hele 81 prosent av befolkningen ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.