– Innbyggerne åpne for at data deles for å få bedre tjenester

rambøll

Den digitale utviklingen i Norge går fremover, men stopper opp ved de mer avanserte tjenestene. Samtidig står flere offentlige virksomheter overfor en utfordring på datasikkerhet. Det viser rapporten «IT i praksis», som ble lansert onsdag.

I en årrekke har man sett en tydelig tendens til økt fokus på digitalisering, samtidig som utviklingen jevnt over har gått saktere enn ønsket. Denne trenden videreføres også i år.

– Vi ser stadig en positiv utvikling opp til et visst nivå. Men når det gjelder å komme over på mer avanserte helhetlige tjenester ser vi at mange fortsatt stagnerer. Det er her fokuset bør ligge fremover, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting. 

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

De offentlige virksomhetene ligger fremdeles noe bak de private i digital utvikling, men det finnes lyspunkter.

– Aldri før har vi opplevd en mer innovativ og fremoverlent kommunesektor. Det er imponerende å se at kommunene klarer å kombinere en arbeidskrevende kommunereform med store digitale løft. Det offentlige er i ferd med å bygge grunnmuren som vil gi store løft noen år frem i tid, sier Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma Enterprise.

Innbyggerne opplever samtidig at de offentlige tjenestene ikke samhandler digitalt, men at de selv må registrere egne persondata på nytt i ulike offentlige instanser.

Les også:  Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

– Undersøkelsen viser at innbyggerne er åpne for at informasjon om dem deles, dersom det gir dem bedre og mer sammenhengende tjenester, sier Skodbo.

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge understreker betydningen av å ha offentlige tjenester som støtter innbyggerne. 
– Innbyggerne overlates stadig til å være sjef over egne offentlige data, også i krisesituasjoner. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Deling og gjenbruk av data vil hjelpe innbyggerne i ulike livssituasjoner og vi bør derfor, med sterkt fokus på sikkerhet og personvern, jobbe oss gjennom de hindrene som gjør at data per i dag ikke deles.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

Men sikkerheten er ikke god nok
Samtidig er ikke det offentlige gode nok på datasikkerhet. Kun 55 prosent av offentlige virksomheter er i dag tilstrekkelig beskyttet mot digitale trusler, mens 21 prosent ikke har oppdatert systemene sine i henhold til GDPR.

– Disse tallene viser et alvorlig bilde. Skal innbyggernes personvern ivaretas på en god nok måte er det offentlige nødt til å gjøre mer for å sikre egen virksomhet og brukernes persondata, sier Skodbo.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.