Ikke rot bort ubrukt ferie!

Regnskap Norge

Vi nærmer oss slutten av året og mange arbeidstakere har feriedager igjen som de ikke rekker å avvikle før året er omme. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at lovfestet ferie blir gjennomført i løpet av året.

– Dersom ikke alle feriedager er avviklet i løpet av året, kan det søkes om å overføre feriedager til året etter. Det er imidlertid noen formaliteter man må passe på, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Mange arbeidstakere har feriedager til gode som de ikke rekker å avvikle før året er omme. Ubrukt ferie kan med noen forbehold, overføres til neste år.

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

– Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale å overføre inntil to uker til neste år. Bestemmelser om dette finnes i ferieloven § 7. I tillegg kan arbeidstakere over 60 år ikke overføre den ekstra ferieuka, forklarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Dersom en arbeidstaker har krav på en femte ferieuke, i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, er det avhengig av innholdet i disse avtalene om denne delen av ferien kan overføres til neste år. De fleste tariffavtalene åpner opp for en slik mulighet, men ikke alle.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

– Har man hatt 100 % sykefravær eller vært i foreldrepermisjon overføres feriedagene automatisk til neste år.

– Etter ferieloven kan man ikke få utbetalt feriepenger for utestående lovfestet ferie. Unntak er dersom man har sluttet i jobben, eller med mindre tariffavtale eller annen avtale sier noe annet, sier Regnskap Norge-direktøren: – Dersom det gjenstår lovfestet ferie som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret, og som ikke er avtalt overført til følgende år, vil det være brudd på ferieloven. Arbeidstaker vil allikevel ikke miste disse feriedagene, og de blir automatisk overført til neste år.

Les også:  Streiken avblåst: Enighet i oppgjøret for vekterne

– Det som uansett er viktig nå for alle som har feriedager til gode er enten å få dem avviklet, for eksempel i julehøytiden, eller å søke om å få dem overført til neste år. Dette er som sagt et felles ansvar som både arbeidsgiver og arbeidstaker har, avslutter Aale-Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.