Idrettslag i Nordland får utbetalt 14 millioner kroner

Norges idrettsforbund

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2020. 317 idrettslag i Nordland får 14 millioner kroner.

Totalt får norsk idrett utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2020, en økning på 15 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 3,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor, og i år har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut.

Oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge ligger vedlagt i denne pressemeldingen.

– Norges idrettsforbund er fornøyd med at utbetalingen av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten nå for første gang dekkes fullt ut. Regjeringen leverer her på sine lovnader og sørger for at idrettslagene som har søkt, ikke får en avkortning i utbetalingen. Det er også gledelig å se at søknadssummen fra idretten har økt marginalt med 15 millioner kroner fra i fjor, dette til tross for at idretten ble pålagt betydelige aktivitetsrestriksjoner som følge av koronasituasjonen i 2020, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:  

Les også:  Kan Narvik få alpin-VM 2029?

– Dette viser at norsk idrett har en unik evne til å tilpasse aktiviteten til en høyst uforutsigbar pandemi. Gode smittevernsrutiner- og systemer og en solid innsats fra de frivillige og fra våre medlemmer har gjort at vi har klart å holde hjulene relativt godt i gang gjennom pandemien.

I fjor fikk 5 idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 13. Totalt søkte 5289 idrettslag momskompensasjon.

– Heldigvis er det fortsatt få idrettslag som har fått avslag på sine søknader, og som først og fremst skyldes idrettslag som ikke har registrert seg i frivillighetsregisteret til tross for flere påminnelser. Det er likevel bekymringsfullt at antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon for varer- og tjenester fortsatt er vesentlig lavere enn det var i toppåret 2018, selv om antallet er marginalt høyere enn i fjor. Det er et potensial for at flere idrettslag søker på denne ordningen, sier Kjøll.  

Les også:  And the winner is Narvik!

– Samtidig vet vi at pandemien også har gitt ulike utslag og konsekvenser for idrettsorganisasjonen. Idrettslag som har opplevd størst frafall, både av medlemmer og frivillige, har sannsynligvis også hatt størst utfordringer for å opprettholde et godt aktivitetstilbud og gjennomføre egne arrangementer gjennom pandemien. Denne utviklingen må vi følge med på med argus øyne. Idrettslag som nå sliter mest, må få hjelp. De nye kompensasjonsordningene for idretten i 2022 må derfor også treffe idrettslag som ikke har nytt godt av noen kompensasjonsordninger så langt. Mange av disse har hatt store uunngåelige kostnader gjennom pandemien og har således betydelige likviditetsutfordringer, avslutter Kjøll.

Les også:  Over 4 millioner til landbruket i Nordland

For særforbundene er tildelingen i år på 81,3 millioner kroner, på toppen av de 28,7 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 22,4 millioner kroner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,8 millioner kroner.

NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og senest 22.12.2021. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.