Husbanken og staten med ny boligsatsing i Vefsn, Vågan, Sortland og Fauske

husbanken

Nå samler Husbanken og Fylkesmannen sine boligsosiale krefter overfor fire nordlands-kommuner. 1. oktober 2018 skrev etatene under på å tilby kommunene Vefsn, Vågan, Sortland og Fauske et forpliktende treårig samarbeid, med mål om å skape en lokalt tilpasset boligpolitikk for alle.

Statsetatene og de fire kommunene forplikter seg til å jobbe sammen for at alle kan bo godt og trygt.

Kartlegge behov
– Det innebærer å kartlegge fremtidige boligbehov, og å planlegge for nok boliger som er egnet for de som skal bo der, sier regiondirektør i Husbanken nord Bodø, Andree Grundstad Meby.

Les også:  Historisk alpin-VM til Narvik

Det handler også om å ta høyde for hvilke tjenester beboerne trenger. Partene forplikter seg dessuten til å jobbe for å skape trygge nærmiljø hvor barn kan vokse opp.

Staten samler seg
– Disse avtalene bidrar til å samle den statlige innsatsen overfor kommunene, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg

Og det er nettopp målet med den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020): Å samle og målrette den offentlige innsatsen slik at flere får et godt sted å bo. Så denne avtalen mener Meby og Solberg er et stort skritt i riktig retning.

Les også:  Nå får Sortlandsbrua nytt lys

Bruke data som finnes
I avtaleperiodens kartleggings-fase skal tilgjengelig data og statistikk brukes for å utvikle gode kunnskapsgrunnlag. Brukerorganisasjoner er invitert inn i dette for å sikre brukerperspektivet.

– Å skape en felles forståelse for hvordan vi tar boligsosiale hensyn i bolig-planlegginga er en viktig del av avtalene, sier Husbankens seniorrådgiver, Marit Iversen.

Forankre og innarbeide kunnskapen
I andre fase av den treårige avtaleperioden skal kunnskapen forankres lokalt. I siste fase skal kommunene innarbeide de boligsosiale hensynene på alle nivå i sin planlegging.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

Både Husbanken og Fylkesmannen har økonomiske virkemidler som kan støtte opp om kommunenes boligpolitiske utvikling, og gjennom dette samarbeidet vil de statlige virkemidlene kunne samkjøres bedre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.