Hundekamp på Stortinget vekker internasjonal oppmerksomhet

World Dog Alliance

Stortinget bestemte torsdag at det må sørges for at det ikke avles frem individer som trenger medisinsk eller kirurgisk behandling for å kunne leve verdige liv. Avgjørelsen får oppmerksomhet fra Asia.

Mennesker avler frem ekstreme utseender hos kjæledyr, slik som flatnesede hunder med pustevansker eller hunder med for liten hodeskalle. Avlen går på bekostning av dyrenes fysiske og psykiske helse. Derfor lever nå en rekke arter og raser med kroniske og smertefulle lidelser.

Nylig stemte likevel Stortinget mot forslaget fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Alfred Jens Bjørlo (V) om bedre dyrevelferd ved hundeavl.

Norges arbeid med dyrevelferd vekker interesse helt fra Hong Kong hvor World Dog Alliance følger debatten med stor interesse.

Les også:  LESERINNLEGG: Vi har ikke råd til å tape tillit

– World Dog Alliance har lenge arbeidet for å få på plass en internasjonal avtale som sikrer hunder og andre kjæledyr grunnleggende rettigheter. Vårt ønske er at Norge skal gå foran og vise vei for nasjoner som ikke har kommet like langt. Vi håper at Norge kan ta på seg den internasjonale ledertrøya i arbeidet med dyrevelferd, spesielt i forbindelse med den nye stortingsmeldingen, sier Kike Yuen, prosjektleder i World Dog Alliance.

Yuen ser det som positivt at Norge tar tak også i avl av hund.

– Vi ser mange negative trekk med svært ensrettet hundeavl. I Sør-Korea har for eksempel hunder vært avlet frem for menneskelig konsum, med en rekke utfordringer. Det kan høres absurd ut i et land som Norge, men vi håper likevel at Norge vil støtte opp om en internasjonal avtale, for å stoppe praksis som dette.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Dyrevelferd vekker bredt engasjement også i Norges befolkning. Stortinget fikk inn hele 64 skriftlige høringsinnspill fra en rekke personer og organisasjoner.

På årsbasis selges det hundevalper for opp mot en milliard kroner i Norge, ifølge Veterinærforeningens innspill. Spesielt problematisk er det når mye av virksomheten defineres som hobbyvirksomhet, og dermed er fritatt for både beskatning og regulering.

Høringen har også engasjert mange veterinærer og oppdrettere, som i det store og hele ønsker forslaget velkomment.

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

Landbruksminister Sandra Borch oppfordret likevel Stortinget til å «være tålmodige med alle de nødvendige stegene i prosessen med å ferdigstille en forskrift for å regulere hundeavl».

Regjeringen har bedt Mattilsynet om å utforme forslag til forskrift som skal tydeliggjøre ansvar. Ap og Sp påpeker at raseklubber og oppdrettere også har et ansvar for å sikre at hundeavl skjer i tråd med regelverk og lover.

Fido må altså vente til en ny stortingsmelding om dyrevelferd er klar og til Mattilsynet har utarbeidet nye forskrifter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.