Høyre vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Mange bedrifter og organisasjoner som jobber med og på vegne av lærlinger har gitt klar beskjed om at regjeringens forslag til ny opplæringslov vil kunne svekke lærlingeordningen fordi opplæringskontorenes rolle svekkes.

– Jeg forstår at mange er bekymret for at en viktig aktør for lærlinger og bedrifter vil kunne svekkes. Høyre er helt enig med partene i arbeidslivet, lærlingene og bedriftene i at opplæringskontorene er med på å sikre kvalitet og trygghet for tusenvis av bedrifter og lærlinger, sier utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner.

8 av 10 nye lærekontrakter er gjennom opplæringskontor. I den nye opplæringsloven er det ikke tydeliggjort at opplæringskontorene kan være part i opplæringskontraktene. Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som for eksempel å rekruttere lærlinger til bedriftene, omplassere lærlinger ved behov, tilbyr kurs og sikrer at lærerplanen følges og bidrar med kontakt med fylkeskommunen. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Sanner understreker at Høyre vil jobbe for at Stortinget sikrer fleksibilitet og mulighet til å organisere arbeidet med rekruttering og oppfølging av lærlinger gjennom opplæringskontor. Særlig for små og mellomstore bedrifter spiller opplæringskontorene en viktig rolle. 

– I regjering gjennomførte Høyre et løft for fagopplæringen. Flere velger nå yrkesfag, flere får lærekontrakt og fagbrev. Dette er svært viktig for å sikre arbeidslivet nødvendig kompetanse fremover. Den nye opplæringsloven må sørge for at den positive utviklingen fortsetter. Det forutsetter et godt fungerende system blir sikret tydelige rammer for fremtiden, sier Sanner.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Han viser til innspillet fra NHO og LO:

– Høyre støtter NHO og LOs innspill om å sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter, og at bedriftene fortsatt kan organisere seg slik at finansieringen går gjennom et opplæringskontor. Dette bør det bli en bred enighet om i Stortingets behandling av loven, sier Sanner.

Saken er nå til behandling i Stortinget og vil bli avgitt mot slutten av mai.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Jeg er trygg på at både regjeringspartiene og opposisjonen vil gjøre sitt for å imøtekomme bekymringene på en god måte i lovarbeidet og bidra til at opplæringskontorene får fortsette det viktige arbeidet med å sikre nok lærlinger og fagarbeidere til norsk arbeids- og næringsliv i årene som kommer, sier Sanner.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.