Høyre og Frp i Nordland: – Utfordringene med gratis ferjer må løses

nfk

Fylkestinget i Mo i Rana har debattert flere sentrale aspekter rundt kanskje den viktigste infrastruktur i Nordland, nemlig ferjetrafikken. Gruppeleder i Høyre, Stig Tore Skogsholm og fylkestingsrepresentant Richard Dagsvik i Frp etterlyser raskere handling.

– Statistikk fra årets fire første måneder viser en markant trafikkvekst mange steder i Nordland, og sommersesongen ser ut til å komme tidligere og tidligere. Det haster med å sikre bedre kapasitet, særlig i sommersesongen, påpeker gruppeleder i Høyre, Stig Tore Skogsholm.

Han påpeker at gratis ferjer er et gode som kommer hele nordlandsbefolkningen til gode. Og understreker at dagens posisjon derfor støtter gratis ferjer. 

– Dette har vi trygt forankret i vår politiske plattform. Imidlertid er det en del utfordringer med gratis ferjer som er i ferd med å tårne seg opp. Dette er problemer som vi ikke klarer å løse alene, understreker Skogsholm. 

Komitéleder for samferdsel, Richard Dagsvik sier det slik:  

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– For det første er det ikke bare Nordlands befolkning som nyter godt av økonomiske besparelser. Også reiselivet skaper aktivitet med tilreisende fra både inn- og utland. Men øvrig næringsliv, eksempelvis sjømatnæringen, må veie opp reduserte kostnader mot redusert tilgjengelig ferjekapasitet. Dette er også faktorer som er med i dette regnestykket, påpeker Dagsvik. 

Dagsvik fortsetter: 

– Når det blir stor trafikkvekst, så utnytter denne ikke bare tilgjengelig kapasitet. Den forsøker også å ta i bruk kapasitet som ikke er der. Dette gir seg utslag i helt enorme mengder gjenstående biler ved veldig mange av fylkets 23 ferjesamband.  

Gruppeleder for Høyre, Stig Tore Skogsholm følger opp: 

– Gjenstående biler tar lite hensyn til viktigheten av reisen. Det kan være en turist med god tid, som koser seg på ferjekaien og nyter utsikten i finværet, men det kan også være en lastebil som frakter viktige varer det haster å få levert. Det kan være jobbpendlere, og det kan være lokalbefolkning som har ferja som eneste vei inn til kommune- eller regionsenter, underbygger Skogsholm.  

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

– Det er regjeringen som har innført gratis ferjer, og jeg ser ingen grunn til å kritisere dem for dette, avklarer Skogsholm. 

– Men når man har sagt A, så er man også nødt til å si B. Dessverre sier samferdselsministeren ikke dette. I stedet legger han alt ansvaret for å løse problemer forårsaket av regjeringens politikk, på den enkelte fylkeskommune. 

Dagsvik peker på stortingsrepresentant og partifelle Dagfinn Olsen, som har adressert problemstillingen: 

– I sitt svar til stortingsrepresentant Dagfinn Olsen, som tok dette opp i et skriftlig spørsmål, sier samferdselsminister Nygård det i klartekst: “Det er ikke lagt inn midler for å ta høyde for eventuell økt trafikk eller kapasitetsøkning i tilbudet.” Uvanlig direkte tale, men samtidig en nedslående melding fra en samferdselsminister som åpenbart har vanskeligheter med å se sammenhenger i ferjepolitikken. Vi får bare håpe at regjeringen reagerer når ferjekaoset blokkerer den viktige trafikken langs Nordlandskysten. 

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Gruppeleder Skogsholm ønsker at samferdselsministeren forsøker å ta innover seg realitetene av politikken som føres. 

– Når han peker på «eventuell økt trafikk» så får jeg inntrykk av at han har hatt nytte av å ta seg en tur for eksempel over Alstenfjorden, hvor det har stått mer enn tusen kjøretøy igjen så langt i år. Problemene er her nå. Jeg tror ikke ministeren sitter på en tryllestav, men han må innse at han må bidra sammen med fylkeskommunene for å unngå at folk, varer, pendlere og næringsliv stopper opp i sommer og fremover, avslutter gruppeleder Stig Tore Skogsholm. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.