Holdningsskapende arbeid og økt kontroll gir økt sjøsikkerhet

seilbåt sommer

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok nylig «Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker». – Mer holdningsskapende arbeid og økt kontrollvirksomhet er nøkkelen til å lykkes, mener Peter L. Larsen i Norges Seilforbund (NSF), som har vært med på å utarbeide handlingsplanen.

– Arbeidet med denne planen har bestyrket oss i at det er holdningsskapende arbeid og økt kontrollvirksomhet for å håndheve de lover og regler som vi allerede har, som er nøkkel til å få ned ulykkestallene, sier Peter L. Larsen fra Ålesund.

Larsen er Norges Seilforbunds representant i «Sakkyndig råd for fritidsfartøy» som i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet har stått for utarbeidelse av den nye handlingsplanen.

Larsen sier seg godt fornøyd med planen slik den nå foreligger, og han er tilfreds med at NSFs synspunkter er blitt hørt og synliggjort i planen. Han er glad for at forbundet opplever å ha fått gode gjennomslag for sine standpunkter i løpet av prosessen med handlingsplanen.

Les også:  Parmaskinken har akkurat blitt sunnere og bedre

– I planen som nå er blitt overlevert, har vi fått synliggjort at vi snarere har et håndhevelsesproblem enn et problem med at det er for få reguleringer. Å forsure folks liv med nye, strengere regler bedrer etter Norges Seilforbunds mening ikke sikkerheten.

– Skal strengere reguleringer vurderes i fremtiden, må det være som følge av at et faktagrunnlag klart slår fast at det er et behov for eventuelle reguleringer. Og da må tiltakene være nyanserte og målrettede for å løse uomtvistelige ulykkefaktorer som fart, dårlig sikt, at man er alene om bord, bruk av båten om vinteren og så videre, sier han.

Å bedrive systematisk fakta-arbeid og kartlegging av båtlivet, mener NSF er viktig.

Les også:  Ulovlig ATV-bruk under jakt skal stoppes

Peter L. Larsen er også godt fornøyd med at NSFs synspunkter har bidratt til å dempe oppfatningen av at sjø- og båtliv er farlig. 

– Vi ønsker jo ikke at folk skal bli skremt bort fra sjøen. Vi har fått tydeliggjort at ulykkesutviklingen faktisk går i riktig retning; at antall dødsulykker går ned totalt og ikke minst sett i lys av et økende antall mindre båter.

NSF er av den oppfatning at det nå er et behov for et obligatorisk båtregister, og forbundet er for at det utredes om det er behov for et eget hurtigbåtsertifikat.

– Norges Seilforbund må selvfølgelig ta sin del av arbeidet med å bedre sikkerheten på sjøen, og det er et arbeid som pågår hver eneste dag gjennom landets vel 120 seilforeninger. Sentralt har vi dessuten allerede grepet tak i temaet om bryggesikkerhet, og vi vil innarbeide handlingsplanens innhold i fremtidige læremidler, sier Peter L. Larsen, som er glad for at seilere over tid har vært lite representert i statistikken over dødsulykker.

Les også:  Guide for single nordmenn: Slik starter du å date igjen

– Men vi vil selvfølgelig fortsette arbeidet med å opplyse seilere om viktigheten av å bruke flytevest og livline, av at flere om bord kan betjene båten og om alle spesifikke og potensielle ulykkefaktorer om bord i en seilbåt, sier han.

Handlingsplanen som ble overlevert næringsministeren i dag, peker på ni innsatsområder som må prioriteres når det gjelder arbeidet med å forhindre fritidsbåt-ulykker: Sikkerhetsutstyr, rusmidler, sikkerhet ved brygge/havn, fart, fartøysikkerhet, farleder, utleie av båt, båtførers kompetanse og forbedring av faktagrunnlaget. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.