Her går grensa: Dette er seksuell trakassering på julebord

jul

Etter likestillings- og diskrimineringsloven skal alle arbeidsgivere aktivt arbeide mot trakassering. Dette kan bety at arbeidsgiver bør ha foretatt en risikoanalyse og tar sine forhåndsregler før et julebord.

Det kan hende arbeidsgiver har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal opptre ovenfor hverandre på jobben og i jobbrelaterte sosiale sammenhenger. Arbeidsgivere som ikke ivaretar plikten til å hindre krenkelser og seksuell trakassering, kan risikere ansvar for erstatning og oppreisning.

Hvis ledere er vitne til trakassering, har de selvsagt plikt til å reagere. NITO har etiske retningslinjer som sier at medlemmer og ansatte skal agere, og melde fra om trakassering og maktmisbruk.

De fleste sakene kommer imidlertid fram i etterkant av et julebord. Da må arbeidsgiver behandle saken forsvarlig ved å å kartlegge forholdene og sørge for at involverte parter får mulighet til å forklare seg, slik at en eventuell sanksjonering er velbegrunnet.

For snart to år siden ble det innført et lavterskeltilbud for de som mener seg utsatt for seksuell trakassering. Det betyr at den berørte kan sende «hendelsen» til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Hvis nemda finner det bevist at det har skjedd en seksuell trakassering på julebordet, kan den som har trakassert, og eventuelt arbeidsgiver, ilegges oppreisning og erstatningsansvar.

I henhold til loven må følgende vilkår være oppfylt:

  • Det må foreligge en «seksuell oppmerksomhet»
  • Oppmerksomheten må være «uønsket»
  • Oppmerksomheten «må ha som formål eller virkning» og den må være «krenkende skremmende, fiendtlig, nedverdigende ydmykende eller plagsom»

Er du usikker på om det du har opplevd er seksuell trakassering eller du blir anklaget for seksuell trakassering, kan du som NITO-medlem ta kontakt med  for rådgivning.

NITOs etiske retningslinjer påpeker at du må være bevisst på roller og makt som følger av ulike posisjoner. Har du tenkt på at en kollega kan oppfatte din opptreden på en helt annen måte enn du selv gjør? Den profesjonelle rollen din har noe å si for hvordan folk tolker det du sier og gjør, og kan være avgjørende for andres reaksjon på din opptreden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.