Helsepersonellkommisjonen: – Det haster med å legge om kursen

legeforeningen

Helsetjenesten lider under dårlig kompetanseutnyttelse, dysfunksjonelle sykehusbygg og manglende økonomisk prioritering. – Vi har over tid meldt ifra om at utviklingen ikke er bærekraftig. Det haster med å legge om kursen, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. 

Torsdag 2. februar overleverte Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Skal Norge løse den store samfunnsutfordringen, må vi tenke lenger enn bare kutt og nedskjæringer. Det er noe galt med selve måten vi organiserer og investerer i helsetjenesten. Vi må ta innover oss at dette er et system som gir oss stadig mindre helse igjen for hver krone.

Helsepersonellkommisjonen slår også fast at ressursene må utnyttes langt bedre enn i dag.

– Skal vi unngå å måtte bemanne oss ut av behovet for mer helsetjenester, kan vi ikke fortsette som vi gjør i dag. Vi kan ikke fortsette å ta viktige beslutninger i et system preget av manglende politisk styring og som nedprioriterer faglige innspill, påpeker Rime. 

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Utvalgsleder Bovim trakk frem at helse- og omsorgtjenesten må bruke personell mer effektivt. Legeforeningen har påpekt dette i lang tid, men det er viktig at det foreligger noen grunnleggende forutsetninger.

– Målet er ikke å bruke mest mulig penger, men å bruke ressursene på best mulig måte. Målrettede investeringer som fremmer produktivitet vil raskt redusere behovet for nye legeårsverk og gjøre helsepersonellutviklingen mer bærekraftig, forklarer Rime. 

På sykehusene har tiden brukt på pasientrettet arbeid gått ned med hele åtte timer i uken siden 2004. Det er mer enn en hel arbeidsdag. 

Les også:  Nye tall: Dette frykter nordlendinger på ferie

– Dårlige IKT-systemer og kutt i klinisk støttepersonell har mye av skylden.

Det vitner om helt feil bruk av ressurser. Vi må legge til rette for at legene jobber mer pasientrettet, og ikke med oppgaver andre kunne gjort bedre, slår legepresidenten fast. 

Et annet eksempel på feil ressursbruk er hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes.

– I stedet for å investere tidlig, og stille strenge krav til å prioritere de ansattes kjerneoppgaver, ender vi opp med halvferdige bygg som er for små fra dag én. Det hjelper lite at fremtidige sykehus i tillegg planlegges og bygges på urealistiske forutsetninger om teknologisk og faglig utvikling, understreker hun.

Kommisjonen fremhever at presset på helsepersonell bare har økt de siste årene, og at Norge står overfor store utfordringer med å få tilgang til nok personell. Legeforeningen har lenge varslet om at det haster å ta grep. 

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Å endre et regime som har fått lov til å sette seg, vil selvfølgelig være krevende. Men som samfunn må vi innse at dette allerede har hatt en altfor høy pris. Å fortsette som før vil bare være enda mer kostbart. Det haster med å legge om kursen. Vi må investere mer samtidig må vi få mer ut av kronene vi investerer. Da vil legene få jobbet mer pasientrettet, og vi vil legge til rette for gode pasientmøter, avslutter Anne-Karin Rime.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.