Havbruk til havs – Nordland er med

nfk

– Jeg er veldig fornøyd med at Fiskeridirektoratet har lyttet til tilbakemeldinger fra næringen og nå har inkludert Trænabanken og Sklinnabanken i prosessen forut for konsekvensvurdering for havbruk til havs, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Opprinnelig var ingen områder i Nordland med Fiskeridirektoratets høringsprosess i fjor, men etter at fylkesråden etterlyste dem er disse nå sendt på separat høringsrunde.

– Sjømatnæringen er en av Nordlands aller viktigste næringer. Når arbeidet nå starter med å utvikle oppdrett til havs, som krever nye innovative løsninger, så er det viktig at Nordlandsaktørene er med fra starten. Vi har vært viktige innovasjonsaktører fram til nå, derfor er det naturlig at vi også bidrar i utviklingen til havs, sier Haukland.

Les også:  Fauskeværinger må betale dyrt for asylmottak de fikk tvunget på seg

Ikke minst er det viktig at områder utenfor Nordlandskysten nå vurderes som aktuelle.

– De to områdene i Nordland som vurderes for en nærmere konsekvensvurdering for havbruk til havs er Trænabanken og Sklinnabanken. De er tidligere løftet fram som de mest aktuelle i vår region og vi har et sterkt ønske om å få dem konsekvensutredet, sier Haukland.

Fylkesrådet er positiv til at områder i Nordland vurderes tilrettelagt for havbruk til havs.

– Det er gledelig at Fiskeridirektoratet har imøtesett vår etterlysning slik at vi nå har fått disse områdene ut på høring. Gjennom en konsekvensutredning vil ulike sider ved havbruk til havs blir tilstrekkelig avklart. Hensyn til miljø, sårbar natur, sjøfugl og fiskebestander kan slik bli ivaretatt på en god måte. Akvakulturnæringen slik vi kjenner den i dag møter stadig sterkere miljøkrav, og miljømessig bærekraft vil også gjelde havbruk til havs, sier Haukland.

Les også:  HentMeg-bussen i Bodø blir enda bedre

Havbruk til havs vil sammen med annen utvikling av nye næringer og aktiviteter til havs medføre interessekonflikter, eksempelvis arealkonflikter mellom eksisterende og nye brukere av havarealene.

– Her er det viktig at myndighetene legger godt til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene. Derfor mener jeg det er nødvendig å utarbeide en overordnet plan for arealbruk og sameksistens i havområdene utenfor plan- og bygningslovens virkeområde.

Les også:  Nye tall: Slik endte årets båtsesong i Nordland

Et annet moment som blir viktig i en konsekvensutredning er de lokale ringvirkningene,

– Havbruk til havs er nytt, og det er i dag ikke etablert et system for å sikre regionale ringvirkninger av slik aktivitet. Fylkesråden mener det er svært viktig at det etableres et slikt system, og mener at dette må inkluderes i en konsekvensvurderingsprosess, avslutter fylkesråden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.