Handelsnæringen får egen stortingsmelding – En fin julegave!

Handel og Kontor i Norge

HK har lenge etterlyst en stortingsmelding, fordi vi ønsker kunnskap, tallgrunnlag og fakta på bordet. Vi ønsker også å få belyst hvilke mulighetsrom som finnes og hvordan de kan videreutvikles i takt med endringer i næringen. Samtidig er det nødvendig å få beskrevet utfordringene og politiske løsninger som kan møte dem.

– I morgen legges endelig stortingsmeldingen for handelsnæringen fram, det er jeg veldig fornøyd med. Det er virkelig en flott julegave. Vi håper meldingen vil danne grunnlag for gode diskusjoner og forutsigbare rammevilkår. Den blir årets julelektyre, sier forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

Les også:  Hvilke land heier nordmenn på under fotball-EM?

Handelsnæringen er utsatt for hard konkurranse fra utlandet, både gjennom økt netthandel og økt grensehandel. Momsfritaket på utenlandsk netthandel og sukkeravgiften virker konkurransevridende og gir næringen dårligere rammevilkår i konkurranse med utenlandske aktører.

– Vi håper at stortingsmeldingen svarer på noen av disse utfordringene. Det er viktig for verdiskapingen og for å opprettholde viktige arbeidsplasser i Norge, uttaler Sundnes.

Meldingen bør også gi svar på hvordan vi kan møte økte kompetansekrav som følge av digitalisering og omstillinger til bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi i næringen. Jobber og oppgaver vil endre seg eller forsvinne helt, og nye komme til.

Les også:  Rives ut av butikkhyllene: – Etterspørselen vil ingen ende ta

– Det er bra at dette anerkjennes. Vi oppfatter at det er politisk vilje til å sikre at handelsnæringen fortsatt skal være en viktig arena for inkludering, samtidig er vi opptatt av at ansatte ikke støtes ut av arbeidslivet, men heller løftes opp, satses på og sikres nødvendig kompetanse i møte med omstillingene som kommer, sier Sundnes.

– Videre er det viktig at det legges til rette for omstilling til en grønnere handel. Etter HKs oppfatning ligger det et uforløst potensial i det faktum at praktisk talt hele Norges befolkning ukentlig møter ansatte i handelen, uttaler Sundnes.

Les også:  Hvilke land heier nordmenn på under fotball-EM?

Den norske arbeidslivsmodellen der partene samarbeider og anerkjenner hverandres roller og interesser har lenge vært utfordret av hvordan kjøpesentereiere og franchisegivere velger å organisere virksomheten sin.

– I dette spørsmålet ser vi fram til regjeringens svar på hvordan vi kan møte dette og styrke viktige prinsipper for å ivareta den norske modellen, avslutter Sundnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.