Grønn Byggallianse melder om vekst i Bodø

bodø

Siden 2020 har Grønn Byggallianse opplevd en stor medlemsvekst i nord. Bodø kommune vil ikke bli hengende bak i utviklingen og har satt seg høye klimaambisjoner. 

– Jeg tror det er flere som ser behovet for kunnskap og kompetanseutvikling. Det er en tydelig trend og utvikling der flere markerer seg på klima- og miljø. Spesielt i Oslo er ting i rask utvikling og vi vil ikke havne bakpå.

Det forklarer Marte Melnes, miljørådgiver i Bodø kommune. I 2019 vedtok kommunen en ny og ambisiøs klima- og energiplan med stort fokus på bygg og eiendom.

Bodø kommune skal redusere sitt klimaavtrykk med 50% innen 2050. Som en del av dette har kommunen vedtatt at alle nybygg skal BREEAM-sertifiseres og føre klimagassregnskap som kan vise til 30% utslippsreduksjon.

– Medlemskap i Grønn Byggallianse er et greit utgangspunkt for å få tilgang til et kunnskapsgrunnlag og nettverk med erfaringsutveksling mellom medlemmer, forklarer Melnes.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

I forbindelse med flyttingen av hovedflyplassen i Bodø har kommunen startet arbeidet med å utvikle en helt ny bydel. «Ny by – ny flyplass» er pilotområde i FME ZEN, et nasjonalt forskingssenter for nullutslippsnabolag i smarte byer.

Prosjektet har ambisjoner om å bli et utstillingsvindu for fremtidens lavutslippssamfunn og skal utvikles i løpet av de neste 50-100 årene.

– Vi prøver å ta vårt samfunnsansvar på alvor med et større fokus på klima og miljø. Det handler om å få en bedre hverdag for alle i et miljømessig perspektiv, som vil gi gevinst i alle sammenhenger, sier Lars A. Mickelsen, seksjonsleder for drift og eiendom i Helse Nord RHF.

Helse Nord har vært miljøsertifisert siden 2014 og en faggruppe med representanter fra de seks foretakene i regionen møtes jevnlig for å håndtere saker som handler om klima og miljø.

Når Helse Nord RHF legger fram sin nye miljøstrategi på høring i august/september, skal klima- og miljøsamarbeidet i regionen bli enda tettere med felles miljøstyringssystem for hele foretaksgruppen.

Les også:  Bodø/Glimt første partnerklubb til EA SPORTS FC

Som en del av dette har Helse Nord blitt medlem av Grønn Byggallianse og tatt opp igjen satsing på Enøk.

– Vi har en stor bygningsmasse driftet av mange dyktige og erfarne folk, men det er en komplisert bygningsmasse og virksomhet som er krevende med tanke på utslipp, sier Mickelsen.

Han tror Enøk-satsingen og grønn kursing av driftsteknikerne for å få en best mulig optimalisering av driften kan gi store gevinster både i forhold til miljø og økonomi.

Mickelsen peker på at helsesektoren er en viktig samfunnsaktør, som har fått et stadig større fokus på sitt klima- og miljøansvar.

– Miljø får et større fokus gjennom hele kjeden, fra bygging og ut i drift. Vi har startet et arbeid som vi på ingen måte er ferdig med, men vi er på vei i en retning som er riktig og viktig.

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

I Nord-Norge har Grønn Byggallianse opplevd en stor vekst siden 2020. Helse Nord RHF er den klart største aktøren, men også Bodø kommune, Verte – Landskap og Arkitektur AS og Gnist Arkitekter er nye medlemmer.

Hundholmen Byutvikling AS har på sin side vært medlemmer siden 2017 og står bak det nylig ferdigsertifiserte kontorbygget Bodø Innovation Gate, som er verdens nordligste bygg sertifisert som BREEAM Excellent.

I alt er det sju BREEAM-sertifiserte bygg nord for polarsirkelen. Tre av disse ligger i Bodø.

– Det er viktig og riktig at utbyggere i Nord-Norge tar ansvar for å minske klimagassutslippene sine. Det er også en region i rivende utvikling, som vi gleder oss til å følge videre, sier ansvarlig for medlemmer i Grønn Byggallianse, Linn Palm.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.