Godt samarbeid for NJFF og NFS i fjellet!

jakt

Norges Fjellstyresamband (NFS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fornyet sin samarbeidsavtale for fem nye år. Det gode samarbeidsklimaet sikrer en langsiktig og god forvaltning av jakta og fisket i våre viktigste fjellområder i Sør-Norge.

– Det er en glede å skrive under på en avtale som viderefører det gode samarbeidet i fjellet for nye fem år, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet.

– Vi ser på samarbeidet med jeger- og fiskerforbundet og alle dets lokalforeninger som svært viktig. En av fjellstyrenes viktigste oppgaver er å sikre en forvaltning av statsallmenningene som gir levedyktige vilt- og fiskebestander som også i fremtiden produserer et høstbart overskudd. Vi har også en målsetning om å tilby et et attraktivt og forutsigbart jakt- og fisketilbud i statsallmenningene, og med denne avtalen i ryggen er vi godt rustet for disse oppgavene. 

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

– Fjellstyrene administrerer noen av våre viktigste jakt- og fiskeområder, så dette samarbeidet er viktig for mange sier Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.

– Vi har hatt et godt samarbeid med fjellstyrene i mange år, og vi er svært fornøyd med å kunne videreføre dette samarbeidet. Vi er enige om å arbeide for å opprettholde interessen for å drive jakt og fiske i statsallmenningene. NJFF visjon er «Jakt- og Fiskeglede til alle – for alltid», så dette harmonerer godt.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere med ca 112 000 medlemmer.  NJFFs formål er å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom å sikre naturens produksjonsgrunnlag og gjennom allmennhetens adgang til å utøve jakt og fiske. NJFF skal sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene gjennom jakt og fiske til glede for flest mulig motiverte utøvere.

Norges Fjellstyresamband er en frivillig fellesorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle de 94 fjellstyrene i Norge er medlem. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. Statsallmenningene utgjør samlet ca. 27 mill. daa. Fjellstyrene selger årlig ca. 25.000 småviltkort, 50.000 fiskekort og ca. 5.000 fellingstillatelser på storvilt. Fjellstyrenes arbeidsfelt omfatter alt fra beite, setring, jakt, fangst og fiske til oppsynsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv og lokal næringsutvikling. 

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Samarbeidsavtalen bygger på at NJFF og NFS har grunnleggende felles mål og at medlemmene i NFS forvalter svært viktige områder for NJFF sine medlemmer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.