Godt resultat for Avinor i 2018

avinor

Med sikker og stabil drift, økte inntekter og reduserte kostnader har Avinor levert et godt resultat både i fjorårets siste kvartal og for året som helhet. Driftsinntektene endte på 11,7 milliarder kroner, og resultatet etter skatt ble på om lag én milliard.

– Det er gledelig å se at de nye utvidede terminalene i Bergen og Oslo fungerer som planlagt. Tilbudet til de reisende har blitt enda bedre, og utvidelsene gir et godt grunnlag for å håndtere framtidig kapasitetsbehov. Med lavere investeringsnivå og økte inntekter er konsernets finansielle soliditet styrket. Ikke minst er det gledelig at vi har lyktes med å holde lufthavnavgiftene til flyselskapene på et konkurransedyktig og lavere nivå enn tidligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Et godt fjerde kvartal
Avinor hadde et resultat etter skatt på 208 millioner kroner sammenliknet med 115 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Driftsinntektene utgjorde 2 911 millioner kroner sammenliknet med 2 814 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017, det vil si en økning på 3,4 prosent.

Hovedforklaringen til økningen er salgs- og leieinntekter innen lufthavnvirksomheten der både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Samlede driftskostnader i fjerde kvartal utgjorde 1 952 millioner kroner sammenliknet med 2 016 millioner kroner i tilvarende periode i 2017, det vil si en reduksjon på 3,2 prosent.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

– Vi er tilfreds med økte inntekter og reduserte kostnader. Arbeidet med å redusere kostnadene for selskapet og våre kunder fortsetter i årene som kommer, sier konsernsjefen.

Doblet resultatet 
For året samlet, hadde konsernet et resultat etter skatt på 1 095 millioner kroner sammenliknet med 499 millioner kroner i 2017. Den positive endringen skyldtes god inntektsvekst, reduserte underliggende driftskostnader, samt høye engangskostnader i 2017.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Driftsinntekter i 2018 endte på 11 720 millioner kroner sammenliknet med 11 526 i tilsvarende periode i 2017. Lufthavnvirksomheten hadde god inntektsvekst drevet av økt trafikkvolum og økte salgs- og leieinntekter per passasjer. Trafikkinntektene har en moderat vekst på 1,3 prosent (minus 1,5 prosent per passasjer) og reflekterer Avinors kontinuerlige fokus på å holde luftfartsavgiftene på et konkurransedyktig nivå.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.