Gladnytt: 1,2 milliarder kroner sikrer nordlendingenes tenner!

nfk

Driften av den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland koster vel 300 millioner kroner årlig. – God tannhelse er en viktig del av nordlendingenes helse. Dette prioriterer vi, sier fylkesråd Christian Torset.

Når fylkesrådet legger fram budsjettet for 2023 og økonomiplanen for de neste fire årene, vil den offentlige tannhelsen bli prioritert med 171,9 millioner kroner årlig, samlet 687,8 millioner kroner for hele økonomiplanperioden. 

Les også:  Ekstra buss mellom Narvik og Å

– I tillegg kommer pasientinntekter og øremerkede midler. Totalt vil vi sette av 1,2 milliarder kroner til nordlendingenes tannhelse de neste fire årene, påpeker fylkesråd for kultur klima og miljø, Christian Torset.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland gir et regelmessig tilbud til nær 63.000 pasienter i prioriterte grupper.

– Den største gruppen er barn og ungdom opp til 22 år. Men også personer med alvorlig tannbehandlingsangst, tortur- og overgrepsutsatte, personer med psykisk utviklingshemming, personer med rusproblematikk, eldre og uføre i hjemmesykepleie og pasienter i sykehjem, får et regelmessig tilbud. I tillegg har vi 28 000 voksne betalende pasienter på de 48 fylkeskommunale tannklinikkene, forklarer fylkesråd Torset.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Det er i fylkesrådets forslag satt av hele 48 millioner kroner til investeringer på tannklinikkene de neste fire årene.

– Investeringsbudsjettet omfatter planlagt, systematisk utskifting av utstyr for å holde nivået på klinikkene på et godt nivå. Med å ha en jevn utskifting, holder vi et høyt nivå på det tekniske utstyret. Dette kommer selvsagt pasientene til gode, men det gir også våre ansatte godt og framtidsrettet verktøy i det daglige arbeidet de utfører, avslutter fylkesråd Torset.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Budsjett og økonomiplan skal vedtas av Nordland fylkesting på neste samling i desember.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.