Fylkestinget i Nordland: – Anbudskonkurranse for FOT-ruter må endres

nfk

Fylkestinget i Nordland vedtok onsdag enstemmig en uttalelse om FOT-rutene. Uttalelsen, som Arbeiderpartiet tok initiativ til, ber om at anbudskonkurransen for FOT-rutene endres straks, for å sikre et tilfredsstillende flytilbud i Nordland.

– Dersom anbudskonkurransen for FOT-rutene ikke blir endret, vil Nordland få et dårligere flytilbud enn i dag. Det er uakseptabelt, mener gruppeleder Odd Arnold Skogsholm i Arbeiderpartiet.

Under følger hele uttalelsen, som altså ble enstemmig vedtatt i fylkestinget i dag:

Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Rødt, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet
«- FOT Anbudskonkurranse for FOT-ruter må endres – straks!

30. september ble anbudskonkurranse for fremtidig tilbud på småflyplasser lyst ut (FOT-ruter). Anbudsfristen er 30. november.

Forut for anbudskonkurransen hadde Nordland fylkeskommune anbudet ute på høring, og fikk innspill fra alle regionene i Nordland. Innspillene som kom inn er ikke hensyntatt i anbudskonkurransen, med unntak av at Skagen lufthavn er inne som FOT-lufthavn. Nordland fylkesting er glad for at Skagen lufthavn nå er tatt inn som FOT-lufthavn.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Ut over dette er anbudskonkurransen nær en kopi av siste anbudskonkurranse, og vil i så måte kunne gi regionene i fylket et dårligere tilbud enn i dag. Dagens rutetilbud representerer et absolutt minimumstilbud for regionene i fylket. Fylkestinget i Nordland er bekymret for at utilstrekkelig finansiering av FOT-ruter fra statens side vil kunne medføre redusert rutetilbud, og anbudskonkurransen åpner nettopp for dette. Ny regjering klargjør i Hurdalsplattformen at de skal sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. En generell reduksjon i krav til årlige flyseter rammer reisende i alle regioner. Reduksjon i rutetilbud og setekapasitet ble svekket også i forrige anbudsrunde.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

Derfor er det aller viktigste nå er at rutetilbud og setekapasitet holdes på minimum dagens nivå. I hele fylket ser man en stor øking i reiselivet, ikke bare i sommersesongen, men gjennom hele året. Setekapasitet og frekvens må bidra til at reiselivsnæringen gis gode vilkår. Kortbanenettet er selve ryggraden i den nordnorske lufttrafikken, og spiller en vesentlig rolle for at det skal være mulig å leve og skape verdier i vår ressursrike landsdel. 

I anbudskonkurransen er det ingen krav til å sikre korrespondanse fra Helgeland med fly fra Bodø til Tromsø. Med foreslåtte ruteprogram vil det antagelig ikke vært mulig å ta en dagstur til Tromsø innenfor dette tidsvinduet. Dette rammer pasientreiser til Universitetssykehuset Nord-Norge, samt behovet for å styrke samspillet om næringsutvikling og bedre tjenester i fylket.

Les også:  Nordland skal samarbeide med Nedre Schlesien i Polen

For alle regioner må det ligge krav om ankomst i Bodø senest kl 08.30 om morgenen, i kombinasjon med krav om siste avgang fra Bodø tidligst kl 17.00, som for andre regioner i fylket. Dette ivaretar også korrespondanse til Tromsø. Tildelingskriteriet i anbudet sier: «Som hovudregel skal kontrakten tildelast det tilbodet som har det lågaste kompensasjonskravet for heile kontraktperioda frå 1. april 2022 til 31. mars 2024.» Man får altså ikke noe ekstra-poeng for å gi et tilbud som passer bedre for de som skal bruke flyene.

Vi krever derfor straks at anbudet endres slik at det tar bedre hensyn til behov hos de som skal benytte tilbudet. Dette kan gjøres før fristen går ut 30. november.»

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.