Fylkesting til havs

nfk

Havvind og oppdrett til havs er bare to av mange saker som skal opp på fylkestinget, som denne gangen gjennomføres i Svolvær.

– Havvind kan nok være litt kontroversielt. Men saken som skal debatteres på fylkestinget handler om å innhente kunnskap, og se på mulighetene for eventuell havvindmøller utenfor Nordlandskysten, forklarer fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Fylkesordfører Andreassen er opptatt av at man på lik linje med petroleumsvirksomheten utenfor Nordlandskysten, må sikre at man får ringvirkninger på land.

– Vi må kunne kreve at det skapes arbeidsplasser og aktivitet knyttet til at eventuelle hav-arealer båndlegges til energiproduksjon. Ikke alle lokalmiljøene er like begeistret. At Nordlands nye næringsliv trenger mer grønn energi er det ikke tvil om . Det blir nok likevel debatt i fylkestinget, underbygger fylkesordfører Andreassen.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

I en annen sak skal fylkestinget melde sin høringsuttalelse knyttet til oppdrett til havs. Også her påpeker fylkesordføreren at bruk av arealer lenger ut, også må gi ringvirkninger på land.

– Oppdrett innaskjærs tilfører kommunene inntekter gjennom havbruksfondet. Utaskjærs er ikke disse prinsippene avklart. Dette blir nok også en del av debatten, argumenterer fylkesordføreren.

Det er mange saker som skal opp til debatt. Andreassen løfter fram evalueringen av Steigenmodellen som en av de viktige sakene. Steigenmodellen kan i følge Andreassen være en måte å gjennomføre yrkesfaglig opplæring, som kan avhjelpe utfordringer i distrikts-Nordland, og kan la ungdommer ta utdanningen nært hjemstedet i enda større grad.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

– De skolene som ligger lenger ut i distriktene er fornøyd med disse alternative opplæringsløpene. Ungdommer kan begynne sin yrkesfaglige opplæring lokalt rett etter ungdomsskolen. Gjennom et fire-årig opplæringsløp i stedet for to år på skole og to år i lære. Vi må se på om dette kan bli en modell som kan brukes i enda større grad, sier Andreassen.

Til sist poengterer Andreassen at hun håper fylkestinget denne gangen kan avvikles uten for mye frafall.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Forrige fylkesting var preget av korona-frafall dag for dag. Nå skal vi tilbake til Lofoten, det gleder vi oss til, og håper fylkestinget blir det nyttige demokrativerkstedet det skal være – med viktig politikk for Nordland i fokus, avslutter fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.