Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

nfk

Fylkesrådet bevilger tre millioner kroner til samfunns – og næringsutvikling på Evenes. Bakgrunnen er Forsvarets reetablering av flystasjonen, som gir både store muligheter og utfordringer i lokalsamfunnet.

– Midlene bevilges til det felles prosjektet «Ringvirknings- og samfunnseffekt prosjekt Evenes kommune», med særlig fokus på å stimulere til boligbygging, samt å tiltrekke seg bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Evenes kommune ønsker å realisere vekstmulighetene i kommunen. På oppdrag for Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Eveneskommune har Menon Economics analysert betydningen av etableringen av den nye flystasjonen ved flyplassen i Evenes og Norges brannskole i Tjeldsund.

Les også:  Flyrutene i Nordland må bedres

Analysen viser at etableringen av ny flystasjon og brannskolen kan legge grunnlaget for om lag 830 nye arbeidsplasser i de to kommunene, med hovedvekt på militært personell.

Det ble estimert at dette vil legge grunnlag for en total befolkningsvekst på omkring 1 760 personer i nærområdet. Av disse vil rundt 450 bosette seg i Evenes og 550 i Tjeldsund.

– En slik befolkningsvekst vil ha stor påvirkning på en rekke samfunnsområder, alt fra  boligpolitikk, samfunnsplanlegging og til næringsutvikling, sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Menon-rapporten oppsummeres med noen områdeovergripende anbefalinger for det videre arbeidet i kommunen: Økt boligbygging, bedret samarbeid mellom relevante aktører, fokus på generell næringsutvikling, bredt og aktivt arbeide for å tiltrekke seg arbeidskraft og nye innbyggere (der partnere til ansatte ved Flystasjonen kan være en viktig sysselsettingsgruppe), satsing på kultur og fritidsaktiviteter, samt å utvikle de muligheter som finnes i den geografiske nærheten til Harstad og Narvik.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

– Gjennom et felles utviklingsprosjekt ønsker vi å bidra til at kommunen kan gripe mulighetene og finner gode løsninger på utfordringene. Målet må være at Evenes får ny vekst og utvikling gjennom Forsvarets satsing, flere innbyggere og et solid samfunns- og næringsliv som gir bolyst og trivsel, avslutter Svein Øien Eggesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.