Fylkesrådet bevilger 3,515 millioner til fartøyvern i Nordland

nfk

Nordland fylkeskommune har fordelt tilskudd til ivaretakelse av fredete og vernede fartøy i Nordland fylke.

– De fredete og vernede fartøyene er en viktig del av Nordlands historie. Gjennom å ta vare på fartøyene tar vi også vare på historien og kan formidle denne på en god måte, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Gamle Salten har i år pålegg om 5-års klassing, og får 1,2 millioner kroner til dette arbeidet, slik at fartøyet kan bli operativt og være en aktiv del av kulturhovedstaden Bodø 2024. 

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

– Mange elementer inngår i fartøyvern. Det er også viktig å ta vare på kunnskapen om bruken av fartøyene, i tillegg til håndverkskunnskapen knyttet til bygging og vedlikehold, forteller fylkesråd Torset.

Blant trebåtene er det Faxen som blir prioritert i årets tildelinger. Faxsen skal i gang med et omfattende arbeid som har vært utsatt i mange år på grunn av manglende midler. 

– Nordland fylkeskommune velger å prioritere fartøyet med til sammen vel 1,7 millioner kroner i år og neste år. Å ferdigstille Faxsen gjør fartøyet i stand til å bli en del av kulturhovedstaden Bodø 2024 og samtidig delta på Kystens landsstevne i Bodø sommeren 2024. Vi bruker muligheten vi har med å tildele midler til Faxsen for to år. Det skaper forutsigbarhet for både eierne og verftet, underbygger Torset.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Ett annet fartøy som også blir prioritert i år er Symra, en liten fiskeskøyte med hjemmehavn i Svolvær sentrum. Symra har fått et pålegg fra Sjøfartsdirektoratet om utbedringer på skrog og ror, og får 300 000 kroner til utbedringen.

– Fartøyet har en aktiv eier som gjennom sin reiselivsvirksomhet formidler fartøyet og historien på en god måte, forteller Torset.

Torset påpeker at det legges inn en betydelig egeninnsats i prosjektet med å holde Symra i drift. 

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

– Og i motsetning til ribb-turer som er det vanlige i reiselivsnæringen, er Symra mer gjerrig på dieselforbruket. I tillegg til å være et helt annet tilbud for å formidle kystkultur, så er også denne driften med på å redusere klimagassutslippet, målt mot det som er vanlig i denne næringen, avslutter Torset. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.