FrP vil vingeklippe fylkesmenn og Statens vegvesen

frp

Fylkesmannens og Statens Vegvesens innsigelsesrett i arealsaker har blitt et demokratisk problem. Derfor vil FrP fjerne fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesmulighet i arealsaker.

– Folkevalgte skal ikke overkjøres av byråkrater, poengterer FrPs kommunalpolitiske talsmann, Helge André Njåstad.

Tirsdag 14. fremmer Helge André Njåstad et representantforslag i Stortinget om å fjerne innsigelsesmuligheten fra Statens vegvesen og fylkesmannen i arealsaker

– Dette handler om å fjerne dårlige og dyre byråkratiske løsninger som hemmer verdiskaping i kommunene. Jeg har sett meg lei på mengden av innsigelser på gode ideer fra næringsliv, privatpersoner og dyktige lokalpolitikere som blir overkjørt av fylkesmannen eller statens Vegvesen. 

Les også:  Ha det gøy på julebordet – Respekter andres grenser

Etter regjeringsskiftet i 2013 har signalene til fylkesmennene vært at det skal vektlegge lokaldemokratiet sterkere. Likevel ser vi fremdeles for mange eksempler på overkjøring. 

– Når byråkrater ikke innretter seg etter politiske føringer så må vi endre loven. Det at innsigelsesmuligheten eksisterer skaper i seg selv en uforutsigbarhet for privatpersoner og næringsliv. Jeg er sikker på at mange kvier seg for å sette i gang byggeprosjekter fordi du må igjennom et hav av hindringer før du kanskje får byggetillatelse etter kostbare og tidskrevende prosesser. Det må være mulig å bygge uten å møte et fjell av hindringer.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Njåstad mener innsigelsene først og fremst er distriktsfiendtlige

– Særlig i distriktene er kommunene rike på areal og da må det legges til rette for at områdene kan benyttes, enten det er til næringsbygg, garasje, alpinanlegg eller hytter.

– Det har gått ut nok skriv og advarsel fra KMD om at fylkesmennene ikke skal overkjøre kommunene, dette blir ikke overholdt. Da må vi ta grep på andre måter.

– Dette handler om at kommunene selv vet best hvordan ressursene i kommunen benyttes. Og arealsaker har man best kjennskap til lokalt. Et kommunestyre vet selv hvor det er planer om vei eller hvilken jorder som bør bevares. Samtidig må de få legge til rette for verdiskaping der det er mulighet for det. 

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

Uforutsigbarheten i byggepolitikken legger en demper på mulighetene for å skape verdier. Det er også avgjørende at privatpersoner og næringsliv ikke føler en overhengende trussel  for at offentlige reguleringer  utgjør en reel fare for at man ikke kan skape verdier eller benytte arealer slik man ønsker.

– Prinsippet om lokaldemokratiet og tillit til kommunene står sterkt hos FrP. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.