FrP: – Regjeringen svikter norske leger

frp

–  Det er skuffende å se at stortingsflertallet svikter fastlegene, sier Morten Wold som representerer FrP i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Fra 1. januar i år ble det innført et overtredelsesgebyr for feil forskrivning i blåreseptordningen. Leger risikerte å få bøter på over 200.000 kroner, og bare små feil kunne resultere i bøter på flere titalls tusen. 

Dette resulterte i at Legeforeningen oppfordret fastlegene til å begrense utskriving av blåresepter, men aksjonen ble avblåst etter at regjeringen satt forskriften på vent i påvente av ny høring. FrP, SV og Rødt fremmet da et representantforslag om å endre loven, slik at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr. Dette ser nå regjeringen og Høyre til å være imot. Dette kaller Fremskrittspartiet et svik mot norske leger.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

– Det er allerede 150.000 mennesker i Norge som er uten fastlege, og mange steder sliter man med å rekruttere nye fastleger. Fastlegene jobber allerede under dårligere vilkår med mye byråkrati. Nå vil regjeringen gjøre det enda mindre attraktivt å bli fastlege. Dette er rett og slett et svik mot norske pasienter og fastleger, sier Wold.

Rett før påske kunne Dagens Medisin avsløre at den europeiske legeforeningen er kritiske til ordningen og legepresident Anne-Karin Rime kunne fortelle at Europas leger aldri hadde hørt om noe liknende før. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Det er ikke for sent for regjeringen å snu, sier Wold.

– Det skal være attraktivt å være fastlege i Norge, man skal ikke risikere bøter på flere titalls tusen kroner for små feil. Det er ingen tjent med. Hverken pasienter, leger eller samfunnet i sin helhet, legger Wold til.

– Legenes klare reaksjon i januar og debatten som fulgte i ettertid har vist at gebyrer for overtredelse er et prinsipielt feil virkemiddel. Legene har gjennom blåreseptordningen bidratt til en smidig håndtering av en betydelig forvaltningsoppgave. Konsekvensen av innføringen av overtredelsesgebyr er at legene vegrer seg for å utføre denne oppgaven i frykt for å bli straffet økonomisk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.