Frivillighet Norge: Forventer statsbudsjett uten kutt

Frivillighet Norge

Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivillighet Norge.

– I hele 2022 har vi feiret frivillighetens år. Vi forventer at regjeringen ikke avslutter markeringsåret med å sende frivilligheten inn i 2023 med dårligere rammevilkår.  For at frivillige organisasjoner skal fortsette å gjøre sin daglige innsats for å bygge demokratiet og velferdssamfunnet vårt, for å bedre folkehelsa vår, sørge for meningsfullt innhold i folks hverdag og sikre Norges viktige bistandsarbeid, må vi ha god og forutsigbar finansiering, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Frivillighet Norges hovedkrav til budsjettet er at de frivillige organisasjonene skal få all momsen de betaler på varer og tjenester tilbake. Og i tillegg at denne ordningen regelstyres, slik at den blir forutsigbar hvert år.

– Hurdalsplattformen er klar på at momskompensasjonen til frivillige organisasjoner skal regelstyres, men det virker ikke som om det skjer med dette budsjettet. Om frivilligheten heller ikke får full momskompensasjon for 2023, er det et klart løftebrudd fra regjeringen, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge forventer også at det ikke kommer store kutt til frivillige organisasjoner, verken nasjonalt eller internasjonalt. 

– Vi forstår at budsjettet må være stramt, men om regjeringen kutter til frivillighet og sivilsamfunn, kan de skyte seg selv i foten. Det er i krisetider som dette at frivilligheten tar ansvar, noe vi viste gjennom pandemien og nå viser i arbeidet med bosetting av flyktninger fra Ukraina. Samtidig sliter mange med økte kostnader på både strøm og varer. Det må regjeringen ta hensyn til i budsjettet, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.