Frivillige organisasjoner sliter med rekrutteringen, men har de åpnet døra?

frivillig.no

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.

Tidligere funn fra Frivillighet Norge viser at hovedgrunnen til at folk ikke blir frivillige er at de ikke har blitt spurt, og at over halvparten som mente det også ville sagt ja om de ble spurt.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Siden 2015 har det digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no inspirert og invitert nye folk til å melde seg som frivillige i en lokal organisasjon. Det er gratis for organisasjonene å legge ut oppgaver som de ønsker seg nye frivillige til. Frivillighet Norge har på oppdrag fra Helsedirektoratet markedsført denne nettsiden og i 2018 kom det inn over 19 000 meldinger fra folk som ønsket å bli frivillige i ulike organisasjoner.

Kirkens SOS i Hedemark og Oppland var blant organisasjonene som har fått flere nye frivillige gjennom Frivillig.no og er svært fornøyd med det. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Livsglede for Eldre i Østre Toten fikk mange nye frivillige gjennom Frivillig.no forrige uke. På få dager meldte det seg 26 nye frivillige som vil ta med seg babyene sine på besøk på sykehjemmet. En kombinasjon av et tydelig oppdrag på Frivillig.no, synlighet i media og facebookdeling av blant annet kommunen gjorde at mange fikk vite om muligheten. Og når mange blir spurt er det også mange som vil være med.

På landsbasis er det nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som bruker siden som en inngangsport for nye frivillige. Men det er mange kommuner hvor Frivillig.no ikke er tatt bruk.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Folk har vært inne på Frivillig.no i alle landets kommuner det siste halve året for å finne noe å engasjere seg i. I mange kommuner var det ingen som fant noe å melde seg til. Erfaring tilsier at der hvor det er mange organisasjoner i samme kommune som åpner døren på Frivillig.no så er det også flere som finner veien inn i organisasjonene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.