FREYR i Mo i Rana tildelt ENOVA støtte for produksjon av rene battericeller

freyr

FREYR AS er tildelt 142 millioner kroner i støtte fra ENOVA SF som delfinansiering for utvikling og bygging av et pilotanlegg i Mo i Rana, som vil bli FREYRs første produksjonsanlegg for rene battericeller.

ENOVA eies av Klima- og Miljødepartmentet og bidrar til å redusere kvotefrie klimagassutslipp innen 2030 og til teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem til 2050.

– Det er gledelig å se at norske aktører går foran i det globale batterikappløpet og velger å bygge morgendagens industri med morgendagens teknologi. Det er viktig for Enova at den norske batteriproduksjonen blir så klimavennlig som mulig, og vi er gjerne med og reduserer risikoen knyttet til mer klimavennlig teknologi, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Les også:  8,1 millioner i bredbåndsmidler til Salten

Styret i FREYR har med støtte i tildelingen godkjent ferdigstillelse av kontrakteringsprosessene for anlegget. Byggingen av anlegget forventes å starte i andre kvartal 2021 og er et viktig skritt i å realisere FREYRs initiale målsetning om å skalere til 43 GWh med kostnadseffektiv og ren produksjonskapasitet for battericeller innen 2025.

FREYR planlegger å kvalifisere neste-generasjons battericelle-teknologi som et ledd i sin ambisjon om å akselerere avkarboniseringen av alle transport og energi systemer, og utnytte Norges iboende fordeler, inkludert tilgang til fornybar energi, lave strømpriser, Norges kompetente ingeniørbaserte arbeidsstyrke og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Salten

– ENOVA tildelingen støtter vår beslutning om å utvikle FREYRs og Norges første fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. Midlene er utløsende for vårt pilotanlegg og en tydelig anerkjennelse av FREYRs ambisjon om å lage battericeller med høy energitetthet, lave kostnader og verdens laveste karbonavtrykk, sier Tom Einar jensen, konsernsjef i FREYR.

29. januar i år kunngjorde FREYR at det vil bli et børsnotert selskap gjennom en sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp. og hente om lag 7,3 milliarder kroner i egenkapital for å realisere sine planer om industriell storskala battericelleproduksjon i Norge. Det sammenslåtte selskapet vil hete «FREYR Battery» («Pubco») når avtalen er endelig gjennomført, som forventes skje i andre kvartal i år.

Les også:  Fauskeværinger må betale dyrt for asylmottak de fikk tvunget på seg

Aksjene i FREYR Battery vil på samme tidspunkt kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE). En ekstraordinær generalforsamling i FREYR godkjente sammenslåing 16. februar 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.