Fremskrittspartiet vil ha en helhetlig og mer effektiv havbruksforvaltning

laks

Sjømatindustrien er en av Norges viktigste næringer som skaper store verdier og arbeidsplasser i distriktene. Eksporten har nærmest firedoblet seg i perioden 2007 til 2018

Allikevel er produktiviteten halvert de siste ti årene. Dette skyldes i stor grad at næringen reguleres av en lite helhetlig forvaltning. Næringspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad vil nå samordne forvaltningen.

– I andre viktige næringer som olje forvaltes det meste fra ett nivå, mens i sjømatindustrien er hele seks departementer og en rekke tilsynsorganer involvert. I tillegg til dette må sjømatbedriftene forholde seg til kommunen, fylkeskommunen og stat. Det er et byråkratisk system som hindrer utvikling og hemmer ytterligere vekst, sier Bjørnstad

Les også:  LESERINNLEGG: Venstre bør lære av SV

Fremskrittspartiet vil forenkle og effektivisere havbruksforvaltningen.

– Når jeg reiser rund til sjømatbedrifter hører jeg at mange har måtte ansette ekstra personer kun for å ta seg av papirmølla som skal til ulike departement og tilsyn. Det bør være unødvendig, sjømatindustrien har aldri vært bedre enn den er i dag, fiskens genetikk er bedre og nivået på lus har sunket. Ressursene til bedriftene må brukes på produksjon, ikke byråkrati, fortsetter Bjørnstad.

Les også:  To av fem vil følge anti-dietten

Å forvalte en næring gjennom seks departement er en arbeidsmetode Fremskrittspartiet vil til livs og har fremmet forslag til Stortinget om å sikre en mer helhetlig og effektiv havbruksforvaltning, etter modell fra olje- og gassektoren.

– Vi må nå lytte til hva næringen faktisk sier og ønsker. Det er helt ulogisk hvordan det forvaltes i dag. Derfor har vi nå fremmet forslag i Stortinget som vil sikre en forvaltning etter modell fra olje- og gassektoren, med ett departement, ett direktorat og ett tilsyn, avslutter Bjørnstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.