Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

marit

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, forventer at regjeringen prioriterer strakstiltak for fastlegeordningen og skjermer sykehusene i statsbudsjettet for 2019.

Legepresidenten understreker at en fastlegeordning under sterkt press og stadig strammere sykehusøkonomi stiller store krav til riktige prioriteringer i statsbudsjettet 2019.

– I 2019-budsjettet må regjeringen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor og sykehusene må fortsatt skjermes for nedskjæringspolitikk, sier president Marit Hermansen.

Strakstiltak for en overbelastet fastlegetjeneste
Over 80 prosent av fastlegene jobber mer enn arbeidsmiljølovens bestemmelse om alminnelig arbeidstid. En overbelastet fastlegetjeneste, gir høyere frafall og hindrer rekruttering.

Solberg-regjeringen har i etterkant av 2018-budsjettet bevilget 13,9 millioner kroner til rekrutteringstiltak for å styrke fastlegeordningen. Hermansen mener Helsedirektoratets nye tidsbruksundersøkelse, og den forverrede rekrutteringsutfordringen i kommunene, må adresseres tydeligere under regjeringens budsjettkonferanse.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Rekrutteringsutfordringene berører nesten to millioner innbyggere. Bevilgningen på i underkant av 14 millioner viser at det politiske kartet ikke stemmer med terrenget ute i tjenesten. For å løse de alvorlige rekrutteringsutfordringene, må vi ha minst 500 fastleger hvert år i de neste fem årene. Regjeringen må også stimulere til rekruttering ved å bevilge et grunntilskudd for nyetablerte hjemler. Dette vil gi forutsigbarhet og trygghet for de som vil inn i et spennende yrke, sier Hermansen.

Sykehusene må skjermes for ytterligere nedskjæringspolitikk
Etter ostehøvel-kutt og gjentatte effektiviseringsrunder, fikk sykehusene et helt nødvendig pusterom i 2019-budsjettet. De ble skjermet fra regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Hermansen mener fortsatt skjerming av sykehusene er en absolutt nødvendighet i årene fremover.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Hun peker på at gapet mellom investeringer og hva politikerne og befolkningen forventer av sykehusene, øker. Samtidig viser Produktivitetskommisjonen at sykehusene over mange år har tatt ut mye av effektiviseringspotensialet sammenlignet med andre tjenester i offentlig sektor.

– Vi forventer at regjeringen anerkjenner de ansattes utrettelige innsats og fortsatt skjermer sykehusene fra effektiviseringskravet på 0,5 prosent. Noe som er lite omtalt, men ikke mindre bekymringsfullt, er at sykehusene må effektivisere for ytterligere 500 millioner til 1 milliard grunnet dyre medisiner og økte rentekostnader på investeringer. Inndekningen tas ofte ut i driften, hvor pasientbehandlingen blir skadelidende, sier Hermansen.

Knust myte om helseutgifter
Myten om at Norge bruker mye på helse sammenlignet med andre industriland, er knust en gang for alle. Legepresidenten håper finansminister Siv Jensens uttalelser om at helse- og omsorgstjenesten vil ha behov for store ressurser i de kommende årene, får sin klare prioritering i praktisk politikk på regjeringens budsjettkonferanse.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Helseministerens egen OECD-rapport slår ettertrykkelig fast at bevilgningene til helsesektoren ikke har vært spesielt høye de seneste årene, også når vi sammenligner oss med land med tilsvarende inntektsnivå. Befolkningen forventer rask og god behandling i sykehus og en sterk og tilgjengelig fastlegetjeneste. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å være sitt ansvar bevisst og prioritere helse i 2019, avslutter Marit Hermansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.