Fortsatt strenge krav til håndtering av produksjonsfisk

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens restriktive politikk for håndtering av produksjonsfisk ligger fast. Dispensasjonene som er gitt i lys av krisesituasjonen vi er i, er midlertidige og gitt under svært strenge vilkår.

– Dispensasjonene som er gitt er kortsiktige tiltak, og ingen endring av politikk. Regjeringen vil fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme. Men i den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, må vi vise fleksibilitet for å holde hjulene i gang, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres og feilene rettes før den fraktes ut fra Norge.  

Som følge av koronautbruddet har enkelte selskaper nå problemer med å håndtere fisken innenlands. For å unngå at denne fisken blir destruert, har selskapene fått dispensasjon fra Mattilsynet til å kunne bearbeide fisken på anlegg utenfor Norge.  

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

-Terskelen for å gi dispensasjon er svært høy. Dispensasjonene er gitt under svært strenge vilkår, sier Ingebrigtsen.

For å få dispensasjon, må søkerne kunne dokumentere at de har forsøkt å få fisken feilrettet innenlands. De må begrunne hvorfor innenlands feilretting av fisken ikke lar seg gjøre, og at dette er knyttet til covid19. Dispensasjon er midlertidig, tidsavgrenset og skal ikke gis lengre enn nødvendig.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Målet er at bedriftene selv kan finne de beste, kortsiktige, løsningene for produksjonen og utfordringene med store bemanningsproblemer som de nå møter .

– Vi vil følge utviklingen nøye, og jeg forventer at alle næringsaktørene er seg sitt ansvar bevisst. Jeg har også tillit til at Mattilsynet gjør gode vurderinger i denne krevende situasjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.