Første oppfølging av fiskerikontrollutvalget

Nærings- og fiskeridepartementet

Den første oppfølgingen fra fiskerikontrollutvalget sendes snart på høring. Forslaget innebærer krav om elektronisk rapportering for alle norske fiske- og fangstfartøy, og skal bidra til å hindre ulovlig omsetning.

– Dette er et viktig tiltak for å bedre fiskerikontrollen. Det er særlig viktig for kontrollen med torskefiskeriene, der den minste flåten står for 30 prosent av fangsten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Forslaget om å innføre elektronisk rapportering for alle norske fiske- og fangstfartøy er en direkte oppfølging av fiskerikontrollutvalget. Utvalget, som la frem sin rapport før jul i fjor, skulle blant annet se på hvordan ny teknologi kan gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt.  

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Et av forslagene til utvalget var å innføre krav om elektronisk rapportering av fangst-, aktivitets- og posisjonsdata for alle norske fiske- og fangstfartøy. Data om hvem som fisker, hva og hvor mye som fiskes og når og hvor det fiskes er nødvendig informasjon for å dokumentere at fisket er lovlig. I dag er fiskeflåten over 15 meter pålagt krav både om aktivitets-, fangst- og posisjonsrapportering mens de er i fiske. Forslaget om å utvide kravet til å gjelde hele flåten kan raskt settes i verk ved at de minste båtene tar i bruk dagens rapporteringsløsninger.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Fiskeridirektoratet har arbeidet fram et konkret forslag til forskriftsendring. Nærings- og fiskeridepartementet har i dag bedt Fiskeridirektoratet om å sende dette forslaget på høring.

Kontrollutvalget anbefalte samtidig at det innføres et krav om at fartøyene må melde inn tidspunkt for når de planlegger å lande fangsten.

– Dette forslaget er viktig for at Fiskeridirektoratet skal kunne planlegge sine kontroller, og for å unngå at enkelte aktører undrar seg kontroll ved å tilpasse leveringstidspunkt til når det ikke er kontroll. Jeg har derfor bedt direktoratet inkludere dette i forslaget som nå sendes på høring, sier Ingebrigtsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.