Første nettokjøp av aksjefond på tre måneder

bjørn erik

Verdens børser fikk en etterlengtet opptur i siste halvdel av juli. Etter to måneder med nettosalg av aksjefond, nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 29 millioner kroner i juli.

Rentefond ble nettokjøpt for 61 millioner og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 5 millioner i juli. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 677 millioner og solgte for 592 millioner, noe som gir et nettokjøp på 85 millioner.

Verdensindeksen steg hele 8 prosent i juli, godt hjulpet av den amerikanske børsen, som steg 9 prosent, målt ved den brede S&P500-indeksen. Dette er den beste børsmåneden i USA siden november 2020. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen økte 12 prosent i juli. 

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

– Gode kvartalstall fra store globale selskaper, samt tro på at inflasjonspresset begynner å avta etter kraftige renteøkninger fra verdens sentralbanker og fallende langrenter, er argumenter som brukes for å forklare børsoppgangen, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Verdensindeksen (MSCI World Index) er ned 15 prosent hittil i år, målt i dollar. Hvorvidt bunnen er nådd er fremdeles usikkert.

– Mye avhenger av om sentralbankene klarer å stagge inflasjonen med de kraftige renteøkningene den siste tiden. Klarer de det, kan vi få en myk landing i verdensøkonomien, og da kan bunnen ligge bak oss, kommenterer Sættem.  

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

Han minner om at aksjemarkedene alltid er fremoverskuende, så børsen pleier å bunne ut før realøkonomien bedres. 

– Vi kan imidlertid få flere negative nyheter som kan sende aksjekursene nedover igjen, som for eksempel at renteoppgangen kveler den økonomiske veksten, samtidig som inflasjonen holder seg høy. Da får vi en situasjon med stagflasjon, som normalt er ”drepen” for aksjemarkedet, uttaler spareøkonomen. 

Han legger til at det er svært vanskelig å time markedet, og at en månedlig spareavtale i et globalt indeksfond er det beste – og eneste – rådet han gir til folk som vil spare langsiktig.

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

Det mest kjøpte fondet i juli var KLP Pengemarked, som er et rentefond med lav risiko, som kan sammenlignes med bankinnskudd. På de tre neste plassene ligger globale og norske indeksfond. 

På salgstoppen finner vi tre energi- og råvarefond: BGF World Energy, Vontobel Commodity og Franklin Natural Resources.

– Disse tre råvarefondene har ligget på kjøpstoppen flere måneder i første halvår, grunnet sterk avkastning det siste året. Så jeg anser nedsalget som en gevinstsikring, avslutter spareøkonomen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.