Forlenget søknadsfrist i kompensasjonsordningen

Nærings- og fiskeridepartementet

Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september–oktober og november–desember 2020 forlenges til 15. juni 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt meldinger fra revisor- og regnskapsførerbransjen om at det er behov for å forlenge søknadsfristen for å kunne ta unna alle søknader som skal bekreftes. Departementet har derfor vedtatt at fristen forlenges til 15. juni 2021.

– Mye tyder på at det er hektisk å få unna alle søknader. Vi ser ingen grunn til at revisorer og regnskapsførere skal måtte jobbe døgnet rundt for å kunne bekrefte klientenes søknader innen 14. mars. Arbeidet må kunne gjøres innenfor de grenser for arbeidstid som arbeidsmiljøloven setter. Derfor setter vi nå en romslig frist, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også:  Nordland første fylke med sykkelgodtgjørelse

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Et viktig element i ordningen er at søknader skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn. Brønnøysundregistrene åpnet 18. januar for søknader for de to tilskuddsperiodene i fjor der søknadsfristen var 14. mars 2021. Det er denne som nå er forlenget til 15. juni 2021.

Søknader for neste tilskuddsperiode, januar–februar 2021, åpnes mandag 15. mars. For at det skal bli enklest mulig å holde rede på datoer, settes det nå en felles frist for alle tre perioder: 15. juni 2021.

Les også:  Senja Caravan vant nasjonal Hertz kåring

– Det er nå delt ut om lag 1,8 milliarder kroner etter at Brønnøysundregistrene overtok ansvaret for ordningen. Og om lag 6900 foretak har fått tilskudd. Jeg regner med at de fleste nå har søkt for de to tilskuddsperiodene i fjor, sier Nybø.

I tillegg endres kompensasjonsgraden fra 80 til 85 prosent for tilskuddsperioden januar–februar 2021, i tråd med Stortingets vedtak.

Stortinget har vedtatt at kompensasjonsordningen skal forlenges, dvs. at perioden fra mars til og med juni også inkluderes. Arbeidet med å notifisere forlengelse av ordningen har startet. Som omtalt i Prop. 79 S (2020–2021) har EU og ESA varslet en innsnevring i handlingsrommet for å kompensere omsetningstap relatert til koronapandemien under det EØS-rettslige grunnlaget dagens ordning er hjemlet i. Dersom kompensasjonsordningen fra mars må notifiseres under et annet hjemmelsgrunnlag, vil det kunne få noen konsekvenser for innretningen på ordningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.