Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet

knut arild hareide

I revidert nasjonalbudsjett 2020 har regjeringen foreslått å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester med 200 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall som følge av trafikkreduksjon og avvikling av manuell billettering under koronahåndteringen.

– Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

Beregninger fra Statens vegvesen tilsier at det er behov for å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester med 35 millioner kroner i tillegg til forslaget i revidert nasjonalbudsjett 2020 for å opprettholde tilbudet ut året.

– For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier Hareide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.