Foreslår 13 områder for vindkraft på land i Norge

energi strøm

I dag overleverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.

– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar henyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land er basert på et bredt og omfattende samarbeid med en rekke etater og fagmiljøer for å vurdere vindkraftens virkning på samfunn og miljø. Samarbeidet har resultert i et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft.

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker Lund.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

13 områder vurdert som mest egnet 
I arbeidet med rammen har NVE gjort en analyse av Norges landareal. Områder som av ulike grunner ikke egner seg for vindkraft, er blitt ekskludert underveis i prosessen.

At et område ikke regnes som egnet, kan bero på så ulike faktorer som manglende mulighet for tilknytning til strømnett, påvirkning på dyreliv, landskapsvern, eller at det ikke blåser nok. 43 områder er blitt analysert grundig, og på grunnlag av disse analysene er nå 13 områder vurdert som mest egnet for vindkraft.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.