Folks boligprisforventninger faller i desember

bolig blokk leilighet

Boligmarkedsbarometeret faller fra 2,6 i november til -0,4 i desember. Lavere boligprisforventninger står bak et markert fall i barometeret i løpet av høsten.

Fra november til desember faller andelen som tror på stigende boligpriser fra 47 til 41 prosent. Andel som forventer boligprisfall øker fra 13 til 16 prosent. Samtidig er forventningen om stigende rente stabil hos om lag 83 prosent av befolkningene. Til sist er det kun seks prosent av befolkningen som er bekymret for å miste jobben. Høy grad av jobbtrygghet er en forutsetning for et velfungerende boligmarked.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Utsikter for 2019
I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen altså falt til 41 prosent.

-Vi kan bare spekulere i hvorfor optimismen i husholdningene dempes. Men det er nærliggende å se det i sammenheng med renteoppgangen, samt at avtagende befolkningsvekst og høy boligbygging skaper en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Det er også tegn til økt usikkerhet i internasjonal økonomi. Svekkes konjunkturene, samtidig som renten er på vei opp, kan det smitte over på boligmarkedet. God utvikling i norsk økonomi og utsikter til økt lønnsvekst/kjøpekraft trekker i motsatt retning. Vi forventer at det trumfer høyt boligtilbud og stigende rente.

– I NBBLs hovedscenario tror vi derfor på fire prosent prisvekst i løpet av 2019. Risikoen for at vi tar feil er imidlertid større enn vanlig, uroen i internasjonal økonomi er noe vi følger særlig tett, sier Frengstad Bjerknes i NBBL.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.