– Folkekirken står fortsatt sterkt

kirke

Kirkerådslederen mener at den nye tros- og livssynsloven i hovedsak legger opp til forutsigbarhet for Den norske kirke.

I dag vedtok Stortinget en ny lov om tros- og livssynssamfunn som erstatter dagens kirkelov og to andre lover på tros- og livssynsfeltet.

– Lokalkirken betyr mye for folk. Loven gjør det mulig å fortsatt sikre et godt tilbud over hele landet, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Gode og stabile rammer er viktig for lokalkirken. Jeg er glad for at Stortinget tydeliggjør et delt finansieringsansvar mellom stat og kommune og har vektlagt kirkens kulturarbeid, fortsetter Raaum.

Les også:  LESERINNLEGG: Er årsaken til elevdiktaturet lovendring eller mangel på lederskap?

– Stortingsflertallet sikrer en fortsatt offentlig finansiering av en landsdekkende prestetjeneste og viderefører en mange hundreårig tradisjon med lokalt finansieringsansvar for kirkebygg og annen lokalkirkelig virksomhet, sier hun.

Kirkerådslederen er glad for at loven legger opp til en aktivt støttende religionspolitikk. Hun mener det er grunnleggende for å skape et livssynsåpent samfunn og økonomisk likebehandling av trossamfunn.

– Den nye loven balanserer hensynet til likebehandling og anerkjennelse av at Den norske kirke spiller en viktig rolle i kraft av sin historie og oppslutning.

Les også:  14 omkom i trafikken i mars

Stortinget behandlet også en stortingsmelding om opplysningsvesenets fond. Raaum er fornøyd med at det offentlige forpliktes til en større innsats for istandsetting og sikring av verneverdige bygg.

Statens økte innsats overfor kirkebyggene skal ikke avløse kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene eller komme til erstatning for andre tiltak eller ordninger som finnes på området.

– Vi er klare til å gjøre opp boet, og ønsker velkommen samarbeid om et vedlikeholdsprogram for kirkebyggene, sier Raaum.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

– Det finnes kirkebygg over hele landet som sårt trenger vedlikehold. Det kan sysselsette mange mennesker i tiden fremover, avslutter hun.

Statens ansvar for å finansiere Den norske kirke er nedfelt i Grunnlovens § 16. Den slår fast at Den norske kirke forblir Norges folkekirke og skal «understøttes som sådan av staten». 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.