FNs bærekraftsmål på samisk

fn new york

Nå kan ungdom også bli med på den globale dugnaden for å nå bærekraftsmålene – på nordsamisk. Fredag 25. oktober ble den nordsamiske oversettelsen av FNs bærekraftsmål lansert.

FNs bærekraftsmål er den første felles handlingsplanen verden har hatt for å løse de store globale utfordringene som å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene.

Bærekraftsmålene er oversatt til en rekke språk, også norsk. Så langt har en oversettelse til Norges andre offisielle språk, samisk, manglet.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Det er FN-sambandet som nå har oversatt bærekraftsmålene til nordsamisk, med støtte fra den norske UNESCO-kommisjonen.

Selv om nasjonale myndigheter har det overordnede ansvaret for at vi når målene innen 2030, må næringsliv, lokale myndigheter, sivilt samfunn og folk flest også ta del i arbeidet.

Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål er at ingen skal utelates. Derfor bør bærekraftsmålene finnes på alle språk, slik at alle kan delta i diskusjonene og jobbe sammen for å løse globale utfordringer.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

– Det er særlig viktig å nå barn og unge med kunnskap om bærekraftsmålene, fordi det handler om og påvirker deres fremtid. Nå kan samisk ungdom også være med å diskutere utfordringene og finne måter å løse dem på, på nordsamisk, sier FN-sambandets generalsekretær, Anne Cath da Silva.

2019 er det internasjonale FN-året for urfolksspråk. Til tross for at det nordsamiske språket har hatt en positiv utvikling de senere årene, er det et generelt inntrykk at samisk som dagligspråk er i tilbakegang. Oversettelsen av FNs bærekraftsmål til nordsamisk bidrar til å bevare dette språket.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

FN-sambandet vil fortsette dette viktige arbeidet ved å også oversette flere av våre undervisningsopplegg på bærekraftig utvikling til nordsamisk. Bærekraftig utvikling er ett av de prioriterte tverrfaglige temaene i nye læreplaner fra 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.