Flest ryddeaksjoner i Nordland: Frivillige rydder næringslivets søppel

natur skog elv

Den ferske Rydderapporten for 2021 viser at næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. Rundt halvparten av all søppel registrert i Norge i fjor stammer fra kilder knyttet til næring, opplyser Hold Norge Rent.

Hvert år bidrar flere tusen frivillige ryddere i Norge, ikke bare med opprydding av søppel, men også med viktig kunnskap om forsøplingen de samler inn.

Tall fra Rydderapporten 2021 viser at næringsvirksomhet er den største kilden til registrert forsøpling i Norge.

Les også:  Produksjonen i skogen må økes

Funnene fra kategorien industri og næring utgjør 27 %, og kategorien fiskeri og havbruk utgjør 22 % av all registrert forsøpling. Disse to kildene står dermed for nesten halvparten av funnene som frivillige har ryddet og registrert i fjor.

Personlig forbruk er den største enkeltstående kilden til forsøpling i 2021. Funnene utgjorde 30 % av ryddet forsøpling registrert i fjor.

Folkeforskningen avdekker også tydelige regionale forskjeller. På Østlandet registrerer frivillige mer søppel fra personlig forbruk og næringsvirksomhet sammenlignet med Nord-Norge hvor 45 % av alle registrerte funn tilhører kategorien fiskeri og havbruk.

Les også:  KS fornøyd med lakseskatten: - Mer inntekt til havbrukskommuner

På Vestlandet utgjør kategorien industri og næring hele 44 % av alle registrerte funn. Det er armeringsfibre og sprengkabler som topper listene i vest og er årsaken til at denne kilden dominerer.

Det er registrert flest ryddeaksjoner i Nordland med 505 aksjoner. Flest frivillige finner vi i Innlandet med hele 7084 registrerte deltakere. Det er derimot i Troms og Finnmark det har blitt ryddet mest med imponerende 194 657 kilo ryddet i 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.