Flere venter på jobb i politiet

politihøgskolen

Noen flere av har nå fått ansettelse i politiet. Men fortsatt er det usikkerhet og ventetid for nyutdannet politi fra de siste årskullene.

Ved årsskiftet var en drøy tredjedel fra 2019-kullet i jobb, nå er andelen 45 prosent. For kullet som gikk ut i 2018 er nå nærmere 84 prosent i jobb, det er økning på 3,5 prosent fra nyttår.

Så er det positivt at flere har fått fast jobb. For 2019-kullet er nå en tredjedel av de som har stilling i politiet fast ansatt, det er en fremgang på 14 prosent fra siste måling. For 2018 kullet viser tallene at nærmere 77 prosent av de som er i jobb har fast ansettelse, også det er en liten økning. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Men fortsatt er det slik at andelen i jobb utvikler seg saktere sammenlignet med kullene som gikk ut før 2018. Nå forventes det en forbedring frem mot sommeren. 

Grunnet koronakrisen skal det ansettes 400 i politistillinger, med kort saksbehandling. Det er satt av ekstra midler til dette. Stillingene er allerede i rekruttering, eller er lyst ut. Til sammen vil dette etter hvert slå positivt inn inn i statistikken. Varigheten av ansettelsene er seks måneder, med mulig forlengelse til ett år. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Til sommeren vil det siste store kullet på ca 700 studenter være ferdig ved Politihøgskolen. Det har vært en bekymring for at dette ville forsterke utfordringene, og forlenge ventetiden for enda flere. Med de 400 stillingene, selv om de da har tidsbegrensning, vil utsiktene for 2020-kullet være noe bedre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.