Flere norske sjøfolk

nfd

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20 000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før.

Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2018 SSB om å utarbeide en oversikt over antallet norske sjøfolk. Nå er tallene for 2016 til 2018 klare. De viser at det jobbet 20 141 norske sjøfolk på norske skip i 2018. Sjøfolkene er bosatt i alle landets fylker, med størst andel bosatt i Møre og Romsdal (4100), etterfulgt av Hordaland (3200), Nordland (2100), Rogaland (2000) og Trøndelag (1700). 

– Norge har lange og stolte skipsfartstradisjoner, og maritim næring er en av våre viktigste næringer. De over 20 000 nordmennene som har sitt arbeid til sjøs har stor betydning for konkurranseevnen til næringen, og er med på å sikre jobb- og verdiskaping over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

SSBs tall viser at det var en økning i antallet norske sjøfolk på skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) fra 2017 til 2018, fra 15 300 til om lag 15 400, etter en nedgang fra 2016 til 2017. Tallene viser også at antall sjøfolk som jobber om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har økt de siste årene.

I 2018 var det omtrent 2 100 norske sjøfolk med arbeid om bord på NIS-registrerte skip, en økning på nær 350 personer siden 2016. Samtidig har det vært en nedgang i antallet sjøfolk som jobber på utenlandskregistrerte skip siden 2016. Oversikten viser også at det var 968 norske lærlinger og kadetter i 2018 på norske skip.. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Til tross for noen tøffe år i maritim næring etter oljeprisfallet har antallet sjøfolk holdt seg rimelig stabilt, og vi ser en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Dessuten er det gode nyheter at vi har så mange kadetter og lærlinger til sjøs. Jeg mener dette viser at regjeringens politikk virker. Jeg håper at vi også fremover vil få en økning i antall norske sjøfolk på norske skip, sier næringsministeren.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Regjeringen arbeider for at norske rederier, sjøfolk og maritim industri har gode og forutsigbare rammebetingelser. Målet er at norske maritime bedrifter har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og verdier over hele landet i dag og i fremtiden.

Regjeringen har blant annet styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2019 er ordningen på nær 1 822 millioner kroner. Regjeringen har også lovfestet tilskuddsordningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.