Flere lyspunkter og lavere tap for DNB

dnb

DNBs resultat for andre kvartal 2020 var 5 019 millioner kroner, en reduksjon på 1 115 millioner kroner fra andre kvartal 2019. Resultatet er likevel markant bedre enn i årets første kvartal, og de økonomiske utsiktene er mindre usikre. 

Etter en svært krevende start på året, ser vi igjen flere lyspunkter for norsk økonomi. Aktivitetsnivået er høyere, og det påvirker DNBs resultater for andre kvartal. 

– Situasjonen er fortsatt krevende for mange, både folk som er permitterte og bedrifter som kjemper for å få endene til å møtes. Men norsk økonomi lander på beina, og mye ser lysere ut enn ved utgangen av forrige kvartal. Dette gjelder blant annet for forbrukertillit, eiendomsmarkedet, folks forbruk, sysselsetting og oljepris, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Tapsavsetningene i DNBs regnskaper er fortsatt høyere enn normalt, men 63 prosent lavere enn i første kvartal. Det skyldes i første rekke tapsavsetninger knyttet til de oljerelaterte næringene, som i kvartalet var på om lag 1,9 milliarder kroner. Sammenlignet med første kvartal, var avsetningene til disse næringene 742 millioner kroner lavere i dette kvartalet.

Olje, gass og offshore står for 88 prosent av konsernets tapsavsetninger, mens tapene for andre bedriftskunder og personkunder er lave.

–Fortsatt vil det være krevende for noen bransjer framover, for eksempel offshore, sier Kjerstin Braathen.

Hun understreker at usikkerheten fortsatt er større enn normalt, både med tanke på smitteutvikling og hvordan økonomien vil hente seg inn igjen etter krisen.

Netto renteinntekter var på 9 451 millioner kroner i andre kvartal, noe som var 130 millioner lavere enn fra samme kvartal i fjor. 

Dette ble oppveid av at andre inntekter var høyere enn på samme tid i fjor. Disse inntektene landet på 4 673 millioner kroner, opp 201 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Meglerhuset DNB Markets hadde et godt kvartal, med solide inntekter både fra kunder og egenhandel. Også innen kapitalforvaltning og eiendomsmegling var aktiviteten høy, med rekordomsetning i juni for sistnevnte. På enkelte andre områder fører redusert aktivitet til lavere provisjonsinntekter, for eksempel for betalingstjenester knyttet til reiseaktivitet.

– Vi har mange kunder som har hatt et krevende kvartal, og jeg er imponert over næringslivets evne til omstilling. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre, og opplever nå at aktiviteten gradvis har dreid fra å handle om utsettelser til kjøp av bolig eller finansiering av nye prosjekter. Heldigvis har mange bransjer fått hjulene i gang raskere enn vi trodde. I en undersøkelse blant våre bedriftskunder oppgir to av tre bedrifter at de nå opererer som normalt. For tre måneder siden var det 60 prosent som enten hadde redusert drift eller var helt stengt, sier Braathen. 

– For vår del var det også et lyspunkt at vi kunne legge ned Koronatelefonen for bedrifter, legger hun til.

DNBs soliditet er styrket med en ren kjernekapitaldekning på 18,2 prosent, hele 2,5 prosentpoeng over kravet. Banken har opprettholdt sin historisk høye kredittrating.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.