Flere kunder, høyere inntekter og bedret resultat for Danske Bank

danske bank

Danske Bank Norge leverer solid i første halvår 2019. Perioden har vært preget av høy aktivitet og god kundevekst – men også tøff konkurranse.

Resultatet etter skatt endte opp på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fra 1.228 millioner kroner til 1.504 millioner kroner.

Bankens samlede inntekter økte i perioden med åtte prosent der volumvekst og økte handelsinntekter bidrar positivt samtidig som pressede rentemarginer på boliglån påvirker negativt.

Kostnadssiden påvirkes av økte utgifter knyttet til investeringer innen compliance og anti-hvitvaskingstiltak samtidig som lavere nedskrivninger bidrar postitivt.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Vi legger bak oss et første halvår med solid drift og god aktivitet.Spesielt gledelig er det å se at kundeveksten fortsetter og at stadig flere nordmenn og norske bedrifter velger oss. Kort fortalt så fortsetter vi på den kursen vi har staket ut, sier landesjef Trond F. Mellingsæter, som er spesielt fornøyd med at bankens vekst kommer både på utlåns- og innskuddssiden.

Utlånsveksten siste 12 måneder er etter perioden på 11 prosent, mens innskuddsveksten er på 4.

Første halvår 2019 var for Danske Bank Norge videre preget av flere viktige initiativer, avtaler og lanseringer.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Via deltakelsen i «Grønt Skipsfartsprogram» fortsatte banken, i samarbeid med andre aktører, sitt arbeid med å legge til rette for en mer bærekraftig shippingsektor.

Medio juni var man i tillegg med og lanserte «Poseidon Principles», et felles sett av globale retningslinjer der man fremover skal stille grønne krav knyttet opp mot utlån i shipping.

– Gitt Norges viktige rolle innen internasjonal skipsfart, og Danske Banks markedsposisjon her til lands, ser vi det som helt naturlig å bidra på dette feltet. Vi ser frem til å gjøre vår del av denne grønne jobben, sier Mellingsæter.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Danske Bank fortsetter også å vinne viktige avtaler, og sikret seg nylig kontrakten for den nye Vestland fylkes-kommune, en sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane. Banken har inngått samarbeid med flere av de nye sammenslåtte fylkene de siste årene, og når avtalen med Vestland trer i kraft bor 52 posent av Norges befolkning i et område som har fylkesavtale med Danske Bank.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.