Flere eldre på nett – og mange har smarte produkter i hjemmet

google

Andelen eldre uten internett er halvert de fire siste årene, og både smarttelefon og smarte produkter er blitt mer populært. Men mange eldre savner tradisjonelle tjenester og synes teknologiutviklingen går for raskt, viser en ny SIFO-rapport.

Eldre, spesielt de over 80 år, er mest utsatt for digitalt utenforskap. Blant eldre er det flest uten internett og flest med lav digital kompetanse, mens aldringseffekter gir gradvis svekket funksjonsevne. Akselererende digitalisering og bortfall av tradisjonelle/analoge tjenester bidrar ytterligere til digital sårbarhet blant eldre. Samtidig kan digitale løsninger støtte eldre i deres hverdag, dersom disse er enkle å ta i bruk og oppleves som relevante. Men behov, muligheter og læringsarenaer må synliggjøres, og samfunnets aksept for at eldre ikke ønsker å delta digitalt bør styrkes.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

SIFO-rapporten viser at blant eldre over 60 år i utvalget har tilgangen til internett økt fra 8 av 10 i 2014, til 9 av 10 i 2018. Bruken av en rekke forskjellige nettjenester øker også. Men det relative gapet i nettilgang mellom de yngste eldre og de eldste består. Videre viser rapporten at tilgangen til smarttelefon har eksplodert, og 7 av 10 eldre har dette i 2018, mens 5 av 10 har tilgang til én eller flere smarte produkter i hjemmet.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Andelen eldre nettbrukere som mestrer internett har økt, fra 4 av 10 i 2014 til 5 av 10 i 2018. De fleste har lært seg nettbruk gjennom jobb. I 2018 føler 6 av 10 seg trygge på internett, mens 8 av 10 har god oversikt over passord. Totalt er 4 av 10 motiverte til å delta digitalt. Men halvparten ønsker å styrke egen digitalkompetanse, helst gjennom kurs, selv om manglende tid og interesse fremheves som de viktigste hindrene for dette. Behovet for økt kompetanse kan bunne i at hele 6 av 10 eldre nettbrukere nå ser internett som nødvendig i eget hverdagsliv, og mange må få digital assistanse fra familie og venner i hverdagen fordi egen kunnskap ikke strekker til.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.