Flere blir tatt for ulovlig laksefiske enn før

laks

Hittil i år har Statens naturoppsyn levert 70 anmeldelser på brudd på lakseloven. Det er 20 flere anmeldelser enn i fjor.

– Dette tyder på at vi treffer bedre enn før når vi er ute på oppsyn. Det er resultat av styrket lakseoppsyn, målrettet innsats i problemområder og godt samarbeid på tvers av etatene, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO har i år avdekket og anmeldt flere alvorlige brudd på lakseloven enn tidligere.

SNO og politiet i Trøndelag avsluttet nå en av de alvorligste sakene knyttet til ulovlig laksefiske som er avdekket hittil i år. Gjerningspersonene ble tatt på fersken med drivgarn utenfor Hitra og Frøya, som er et av hovedinnsigsområdene for villaks langs kysten. De forsøkte å skjule fangsten ved å dumpe laksen i fjorden, men ved hjelp av dykkere fra Kystvakten fant SNO hele 60 kg laks på fjordbunnen.

Les også:  Den nye trendgrønnsaken: Brokkolini

– Trondheimsfjorden er verdens viktigste laksefjord, og laksen utenfor Hitra og Frøya er på vei inn i flere ulike elver langs kysten for å gyte. Noen av disse skal inn i elver og vassdrag med lite laks. Fiske som vi ikke har kontroll på, truer laksebestandene i disse elvene, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Ei garnlenke på 300 meter ble inndratt i tillegg til fangsten, og gjerningspersonene ble bøtelagt for brudd på Naturmangfoldloven. De har vedtatt foreleggene.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

– Ulovlig drivgarnsfiske er forbudt og betraktes som alvorlig miljøkriminalitet. Med tett samarbeid mellom kontrolletatene klarer vi å avdekke flere og flere slike saker og det er viktig for å forebygge ulovlig fiske, sier Stein Erik Granli, Miljøkrimkoordinator i Trøndelag politidistrikt.

I tillegg til de 70 anmeldelsene for ulovlig laksefiske, har SNO avdekket 236 saker med ukjent gjerningsperson. Til sammen har SNO dratt opp omtrent 13 km med ulovlige garn i år, og flere av disse beslagene er gjort i samarbeid med både kystvakt og politi.

Les også:  Brukthandelloven endres: Dette har vi kjempet for i 5 år

– Vi har et godt kontrollsamarbeid med Kystvakten, Fiskeridirektoratet og politiet, og gjør blant annet felles aksjoner. Vi fortsetter å drive styrket lakseoppsyn mot problemområder også framover, sier Morten Kjørstad.

Fra 1. juli 2020 trådte endringene i lakse- og innlandsfiskeloven i kraft, med økt strafferamme for ulovlig laksefiske. Blant annet ble strafferammen økt fra inntil to til inntil fem års fengsel ved grove brudd på lakseloven. I tillegg kan SNO beslaglegge redskap for å stoppe det ulovlige fisket, og gi gebyr ved mindre alvorlige brudd på lakseloven.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.