Fiskerikontroller i Lofoten og Vesterålen: – Årets kontroller gir grunn til optimisme

skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland og Fiskeridirektoratet har i løpet av mars og april gjennomført kontroller hos 15 virksomheter innenfor fiskeindustrien i Lofoten og Vesterålen. 

A-krimsenteret har de siste årene fulgt fiskeriene tett. I 2019 avdekket a-krimsenterets kontroller at det foregikk arbeidslivskriminalitet i deler av næringen og at utenlandsk arbeidskraft i stor grad ble utnyttet. Etter kontrollene ble det gitt overtredelsesgebyrer for over en halv million kroner, og flere virksomheter ble anmeldt for ulike straffbare forhold.

– Tidligere kontroller har vist at det er behov for vår tilstedeværelse i fiskerinæringen. A-krimsenteret er opptatt av å sikre et arbeidsliv som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø, derfor er vi glade for at de foreløpige resultatene fra årets kontroller gir grunn til optimisme, sier Kurt Jacobsen, koordinerende leder for a-krimsenteret i Nordland.

Kontrollene gir god effekt
Under kontrollene de siste ukene har a-krimsenteret i Nordland blant annet hatt fokus på innkvartering og samtaler med arbeidstakere. Totalt har 32 innkvarteringer blitt kontrollert og rundt 200 arbeidstakere intervjuet. Jacobsen understreker at det fortsatt gjenstår mye etterarbeid før a-krimsenteret har fullstendig oversikt.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

– Det har vært gjort et omfattende arbeid i forkant og under fiskerikontroller, og det er hentet inn mye dokumentasjon under kontrollene som vi nå jobber med å gå gjennom, men foreløpige resultater viser blant annet vesentlig bedre boforhold enn tidligere, påpeker Jacobsen og legger til:

– I tillegg ser vi at en av de useriøse aktørene som vi avdekket i 2019 ikke lengre er tilstede innenfor fiskeindustrien i Nordland. Det er svært gode nyheter, og viser at kontrollene og vår tilstedeværelse i næringen har hatt god effekt.

Fortsatt ulovlig lange arbeidsdager – og brudd på hviletidsbestemmelser
Fiskeindustrien er en arbeidsintensiv næring preget av stor aktivitet over en kortere periode. Bransjen er preget av høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft, og derfor defineres de som en risikobransje innen a-krim. Årets kontroller avdekker fortsatt uakseptable forhold knyttet til arbeidstidsbestemmelser og hviletid dette bekymrer a-krimsenteret.

Les også:  Over 4 millioner til landbruket i Nordland

– Vi ser dessverre fremdeles gjennomgående brudd hos enkelte virksomheter, der vi avdekker forhold hvor arbeidstakere over flere uker har jobbet sammenhengende uten helgefri, og med lange og krevende arbeidsdager på opptil 20 timer. Slike forhold ser vi svært alvorlig på med tanke på fare for liv og helse hos arbeiderne, og dette blir fulgt nøye opp, sier Jacobsen. 

Det er i tillegg avdekket flere mangelfulle arbeidsavtaler som ikke oppfyller krav til minimums innhold og NAV vil også utrede 4 saker for mulig trygdesvindel.

A-krimsenteret i Nordland opplevde å bli godt tatt imot av næringen under årets kontroller – og opplevde de kontrollerte virksomhetene som samarbeidsvillige. 

– Det har vært en spesiell situasjon med tanke på covid-19. Arbeidsgivere har vært imøtekommende og tilrettelagt i stor grad for at vi har kunne gjennomføre kontrollene i henhold til smittevernrutiner, og det er har vi satt særlig stor pris på, sier Jacobsen. 

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

Foreløpige resultater fra a-krimsenterets fiskerikontroller i Lofoten og Vesterålen: 

  • En større useriøs aktør er forsvunnet fra næringen.
  • Det er kontrollert 32 forlegninger som utenlandske arbeidstakere har hatt som bolig under fiskesesongen. En bolig hadde mangler knyttet til brannvarsling, og forholdet ble rettet opp umiddelbart av arbeidsgiver etter pålegg fra Arbeidstilsynet.
  • Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstakere er gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. 
  • Det forekommer brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid. 
  • Det er avdekket flere mangelfulle arbeidsavtaler som ikke oppfyller krav til minimums innhold
  • NAV vil utrede 4 saker for mulig trygdesvindel.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.