Fiskeriforhandlingene med EU i havn

nfd

Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for 2019. Avtalen har en verdi på rundt 8 milliarder kroner. Fiskeriavtalen mellom Norge og EU er omfattende. Den gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Norge og EU har flere bestander som vi forvalter felles, blant annet torsk, hyse og sei.

– Avtalen med EU er viktig for Norge. Jeg er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger, som kom i stand under utfordrende omstendigheter. Det er viktig at vi samarbeider godt og tett om beslutningene som tas, slik at vi kan sikre en ansvarlig forvaltning av bestandene i Nordsjøen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Verdien av kvotene for fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til om lag 8 milliarder kroner totalt.

Sikre norske interesser
Norge og EU har samarbeidet om fiskeriforvaltningen i over 40 år. Storbritannia blir en stor kyststat utenfor EU. Norge må da forholde seg til Storbritannia og EU som selvstendige parter.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Dersom det skulle bli en såkalt hard brexit, det vil si at Storbritania forlater EU uten en overgangsavtale, så vil jeg ta initiativ til at alle parter møtes raskt, for å sikre norske fiskerinteresser. Jeg er for øvrig glad for at både Storbritannia og EU-kommisjonen har signalisert at de legger opp til å holde seg til inngåtte avtaler ut hele 2019, sier Nesvik.

Mindre kvoter i årets avtale
Selv om det i en periode har vært tegn til bedring av bestandene i Nordsjøen, er det i år en nedadgående trend for flere av bestandene. Kvotene har dermed blitt redusert. For enkelte bestander er reduksjonen betydelig:

Totalkvoten for torsk i Nordsjøen er satt til 29 437 tonn hvilket utgjør en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i år. Kvoten til Norge blir 5 004 tonn.
For Nordsjøsild har totalkvoten blitt redusert med 35,9 prosent sammenlignet med i år, og kvoten er satt til 385 008 tonn. Norges kvote er på 111 652 tonn.
For sei har kvoten økt med 16 prosent, som gir en totalkvote på 122 342 Dette gir en kvote til Norge på 63 618 tonn.
Totalkvoten for hyse er 28 950 tonn. Norsk kvote er 6 658 tonn.
Norge og EU har også blitt enige om en foreløpig kvote på reker på 4 608 tonn for de første seks månedene i i 2019. Det vil bli fastsatt en endelig kvote for hele 2019 i mars-april basert på et forsøkstokt som gjennomføres av Havforskningsinstituttet i januar.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Bytter kvoter
Avtalen innebærer også at Norge og EU bytter fiskekvoter. I grove trekk går kvotebyttet ut på at EU får torsk-, sei- og hysekvote i Barentshavet og noen kvoter i Nordsjøen. Norge bytter til seg kolmule, lange/brosme, blåkveite og andre bestander i EU-farvann.

I tillegg får vi også deler av EUs kvoter i Grønlands faravann, blant annet blåkveite, uer og lodde. For 2019 har EU byttet til seg seg 21.218tonn torsk i Barentshavet, dette er en svak nedgang sammenlignet med årets kvote

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Må ta all fisken på land
Fra 1. januar 2019 innfører EU en plikt som sier at fiskerne må føre all fisken de tar opp til land. Det blir forbudt å kaste ut fisk.

– Norge har praktisert dette lenge, og vi har vært opptatt av at også EU skal kaste mindre fisk. EUs nye påbud vil bidra til en mer bærekraftig forvaltning av fiskeribestander og økosystemer i Nordsjøen, sier fiskeriministeren.

Kontrollsamarbeidet med EU har i løpet av 2018 blitt styrket, og arbeidet videreføres i 2019. Blant annet er partene enige om en arbeidsgruppe som skal jobbe med kontroll og overvåkning i Nordsjøen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.