Fisk på land avhengig av AGA

aga

Tidligere denne våren åpnet Fredrikstad Seafood Norges første landbaserte matfiskanlegg i Fredrikstad. Bak prosjektet står Nordic Aquafarms som har satt ut 100 000 smolt i anlegget.

Målet er å produsere 1500 tonn laks i første omgang. Fullt utbygget skal anlegget kunne klare 6000 tonn laks i året. For å nå disse målsetningene, leverer AGA det helt avgjørende oksygenet for at prosjektet skal lykkes.

Etter flere år med planlegging og søknader, har Fredrikstad Seafood endelig satt i gang produksjonen av Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for matfisk. I dag finnes det flere anlegg på land hvor man har plassert ut smolt og post-smolt i tanker på land, men dette er det første hvor laksen lever hele livssyklusen i dette miljøet.

– Her i Norge er vi svært langt fremme på dette området i form av produksjon av større og større smolt (post smolt) på land, forklarer daglig leder i Fredrikstad Seafood, Roger Fredriksen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Vi er inne i vårt første år, og vi er spente på hvordan resultatet blir når vi nå skal produsere laks helt frem til slakteklar størrelse. 

Leveransen av oksygen, som er helt kritisk i et slikt prosjekt, har Fredrikstad Seafood valgt AGA som gassleverandør. – Det er flere grunner til dette, mener Fredriksen.

– For det første er leveranseevne svært viktig, da vi er avhengig av forutsigbarhet. For det andre vet vi at AGA besitter høy kompetanse på dette området allerede, påpeker han.

Man har forsket lenge på oppdrett på land, og i teorien skal dette være fullt mulig.

– Men det er biologien som til slutt bestemmer, understreker Roger Fredriksen.

– For at vi skal lykkes, er det mye som må klaffe. Uansett er det laksen som bestemmer til slutt, derfor setter vi fiskevelferd høyt og legger mye i å sørge for en optimal fiskevelferd, sier han.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

For at man skal få dette til, er det avgjørende for fiskens velferd at leveransene er forutsigbare og kommer i tide.

– Ved en eventuell feil, er det snakk om timer dersom vi har behov for nød-oksygen, forklarer Fredriksen.

– Da må vi ha tillit til våre leverandører og være trygge på at de kan bistå. Vi kjenner godt til AGAs kompetanse innen oksygenering og fiskeoppdrett, samt deres veldrevne distribusjon og høye kompetanse på dette området, avslutter han.

Man kan spørre seg hvorfor man velger å satse på opprett på land i Norge, med sin lange kyst.

– Vår lokasjon i Fredrikstad vurderer vi til å ha en rekke fordeler, påpeker Fredriksen.

– Vi er nærme det europeiske markedet og det sentrale Østlandet, samt at vi er avhengig av at produksjonen har tilgang til personer med høy kompetanse. Det er også viktig at vi har god og sikker tilgang til rimelig kraft, og det får vi her. Gjennom å ha Glomma som vannkilde, har vi rikelig tilgang til både ferskvann og sjøvann, avslutter Fredriksen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Tore-Jakob Reite, Head of segment Fish-farming i AGA er glad for å bidra til dette prosjektet.

– Vi vet at Nordic Aquafarm har store og ambisiøse planer også utover Norges grenser, og det blir spennende å være med på denne utviklingen, sier han. – Vi kommer til å se at det blir stadig mer vanlig med oppdrett av matfisk på land, og da vil oksygen og oksygeneringsteknologi være en svært viktig del av dette, sier han.

Nordic Aquafarms har i tillegg til anlegget i Fredrikstad, et tunfiskanlegg i Danmark og planlegger et anlegg i Maine, USA.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.