Fellesskapet må ta større ansvar for å sikre bærekraftig bokvalitet

grønn byggalilanse

Bærekraftig bokvalitet krever en innsats fra både myndigheter og byggeierne. Representanter fra næringen og huseierne sa under Arendalsuka at fellesskapet må ta et sterkere grep for å sikre hensyn til boligkjøper og miljø.

Under debatt om bærekraftige boliger som gir gode liv, rettet Morten Andreas Meyer fra Huseiernes Landsforbund oppmerksomheten mot utfordringer knyttet til kommuner som ønsker og har behov for å vokse raskt, og eiendomsselskaper som søker profitt.

– Jeg tror det er nødvendig at fellesskapet tar et sterkere grep for å sikre langsiktighet og planlegging, slik at vi ikke driver eiendomsutvikling, men at eiendomsutvikling blir en del av en by- og stedsutvikling, sa Meyer.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, brukte Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for å definere drømmeboligen for både lommeboka, miljøet og det gode liv.

– De 10 kvalitetsprinsippene kan både brukes som sjekkliste og inspirasjon av lokale planmyndigheter og av den enkelte utbygger for å sikre kvalitet for både bruker og samfunnet, sier Bramslev.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Under Arendalsuka gikk startskuddet for Bygg21s signeringskampanje. 

Målet er at minst 400 selskaper skal skrive under på at de blant annet vil følge opp kvalitetsprinsippene.

Daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer og adm. dir. i Huseiernes Landsforbund Morten Andreas Meyer løftet også frem behovet for dialog for å ivareta helse og miljø.

– Ta med og lytt til framtidige boligeiere tidlig i plan- og reguleringsprosesser, styrk dialogen med boligeiere som bor i områder med behov for transformasjon og fortetting, still krav til kompetanse hos kommunene som plan- og reguleringsmyndighet, og still krav om planlegging på tvers av kommuner, sa Meyer i sine råd til utbyggere og politikere.

En avgjørende kvalitet i gode boliger er tilstrekkelig dagslys. Det løftet både Katharina Bramslev og klima- og miljøminister Ola Elvestuen frem.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– En personlig kjepphest for meg er hvorfor vi i Norge har en standard takhøyde på 2.40 meter, i motsetning til Sverige som har 2.50 og Finland som har 2.70, sa Elvestuen.

Bramslev fulgte opp utspillet med å peke på at tiden er moden for et lovkrav om minst 2,70 m. takhøyde. Bygg21 rapporten anbefaler også dette. 

– Å bo tettere og mer arealeffektivt er bra for det grønne, men vi må gjøre det på en måte som også er god for mennesker, sa Camilla Moneta fra Norske arkitekters landsforbund.

Klima- og miljøministeren var enig.

– Ja, vi skal ha fortetting, men vi skal først og fremst ha gode bomiljøer som folk ønsker å oppholde seg i, sa Elvestuen.

Moneta understreket at bokvalitet er avgjørende for både samfunnet og folkehelse, og mente at mange leiligheter som bygges i dag ikke holder mål.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Vi trenger pilotprosjekter også for sosial bærekraft, slik vi har for miljøvennlige boliger. Hva med et «BONOVA» for de som går foran innen bokvalitet, foreslo Moneta, som en parallell til ENOVA, som støtter nye løsninger inn miljø og klima.

Lokalet i Arendals Sjømandsforening var smekkfullt, og mange måtte følge arrangementet via stream.

Debatten ble arrangert av Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Stærk & Co.

Foruten Katharina Bramslev, Morten Andreas Meyer, Thor Olaf Askjer, Camilla Moneta og Ola Elvestuen, deltok konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj og Olav Birkenes fra Birk & Co. 

Hege Schøyen Dillner fra Grønn Byggallianse ledet arrangementet, mens Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom ledet paneldebatten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.